Projekt Enter - tillägg

Projekt Enter - tillägg riktar sig till de unga vuxna som deltagit i projekt Enter. Projektet ska skapa förutsättning att slutföra påbörjad process mot anställning, studier, eget företagande eller arbetslivsinriktad rehabilitering via arbetsförmedlingen.

Samverkansparter

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Syfte

Skapa förutsättning för de unga vuxna som deltagit i projekt Enter, att slutföra påbörjad process mot anställning, studier, eget företagande eller arbetslivsinriktad rehabilitering via arbetsförmedlingen.

Metod

Arbetscoacher kommer att ge stöd till deltagarna i grupp samt enskilt.

Målgrupp

Unga vuxna i åldern 19-29 år med aktivitetsersättning och som tidigare deltagit i projekt Enter.

Tidsperiod

2015-11-01 till 2016-06-30.