Förenings­bidrag

Kommunen ger stöd och bidrag till det lokala föreningslivet.

Under hösten 2019 pågår arbetet med att införa nya bidragsregler inför 2020. Det innebär att det inte går att söka föreningsbidrag just nu.

Vi kommer uppdatera webbsidan löpande under hösten inför kommande ansökningsperioder.

Vanliga frågor

Varför kan inte min förening söka föreningsbidrag?

Upplevelsenämnden beslutade på mötet i maj att återremittera ärendet om nya bidragsregler. Det innebär att föreningar inte kan söka bidrag för nästa år förrän beslut om nya bidragsregler är fattat. Läs mer om hur det påverkar föreningar här.

När är nästa föreningsdialog?

Den 19 september klockan 18 är föreningar välkomna till en föreningsdialog i aulan på Westerlundska gymnasiet, Sandbrogatan 2.

Har Enköpings kommun någon form av projektbidrag för kulturföreningar?

Enköpings kommun fördelar ett projektbidrag för kulturell och konstnärlig verksamhet ur en pott om totalt 40 000 kronor i höst till föreningar, nätverk och grupper för verksamhet/projekt som bidrar till kulturlivets utveckling i Enköpings kommun. Sista ansökningsdag är 30 september.

Läs mer om bidraget, villkoren och ansökan

Fördjupning