Anordna öppen aktivitet

Föreningar kan själva ordna öppna aktiviteter eller delta i kommunens Öppna aktiviteter. Kommunen samordnar olika tillfällen under året där föreningar enkelt kan vara med och hålla i sin aktivitet. Ett av dessa tillfällen är Öppna veckan.

Nya medlemmar

Föreningar som anordnar öppen aktivitet måste vara beradda på att ta emot nya medlemmar.

Vill ni vara med?

Om ni har några frågor eller vill vara med och anordna öppna aktiviteter, kontakta Klara Eriksson, föreningslivsutvecklare på Enköpings kommun 0171-62 61 99 eller klara.eriksson@enkoping.se