En procent till konst vid byggnation

I Enköpings kommun avsätts en procent av byggkostnaden till konstnärlig gestaltning när kommunen bygger nytt, bygger till eller bygger om. Det kallas för enprocentsregeln.

Hitta på sidan

Konst för alla

Tack vare enprocentregeln får konsten en genomtänkt och självklar plats i offentligheten. Konstnärer skapar konst som är gjord just för den specifika byggnaden eller arbetsplatsen. Konsten ger platsen en identitet och gör att miljön blir unik. 

Enprocentsregeln bidrar till att konst är ett naturligt inslag i människors närmiljö. Den offentliga konsten har alla tillgång till och den är en del av vårt demokratiska samhälle.

Konst har stor betydelse för människors välbefinnande. Den kan beröra, stimulera, roa, oroa, inspirera eller locka till eftertanke. Samtidigt bidrar konsten till att skapa upplevelser för dig som bor, arbetar eller är på besök i Enköpings kommun.

Enprocentsregeln infördes i Enköpings kommun i maj 2001.