Algblomning

Växtplankton som förekommer i stora mängder är algblomning. Vattnet blir grumligt och ändrar färg. Det är ofta giftigt och du bör undvika att bada.

Tecken på algblomning

Vid kraftig algblomning syns och finns algerna framförallt i ytlagret. Det kan se ut som en blågrön trådig massa men det förekommer också röda, rödbruna, gulaktiga prick- eller trådformade alger. Algmassorna kan vara begränsade till några kvadratmeter stora fläckar, men de kan också täcka hela sjöar, fjärdar eller stora ytor på öppna hav. Vissa algblomningar luktar illa. 

Algblomning är ofta giftigt

Därför bör du undvika att bada under tiden som algblomningen pågår. Småbarn och djur får lätt i sig vatten och bör hållas borta från vattnet och strandkanten under algblomningen. Tänk på att giftet kan vara kvar i vattnet en period efter det att algerna inte längre syns.

Råd

 • Undvik att bada i vatten med algblomning.
 • Drick inte ”blommande” vatten, att koka vattnet förstör inte alggifterna.
 • Låt inte barn bada eller leka vid stranden.
 • Husdjur och boskap bör hållas borta från stränder och vatten.

Symptom vid algförgiftning

Symptom hos människor

 • Kliande utslag eller hudirritation
 • Magbesvär, illamående, kräkningar, diarré
 • Ögonbesvär
 • Huvudvärk
 • Feber 

Symptom hos djur

 • Kräkningar
 • Diarré
 • Kramper vid intag av stora mängder vatten 

Visar ditt husdjur symptom på algförgiftning - kontakta veterinär omgående! 

Rapportera gärna iakttagelser av algblomningar till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Havs- och vattenmyndigheten

Om algblomning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats