Natur­evenemang

Inom kommunen finns ett brett utbud av naturevenemang för alla.

I kommunen finns bland annat 16 mil Mälarstrand, 20 naturreservat, flera vandringsleder och många kända parker.

Trädgårdsdagen är kommunens mest populära naturevenemang. Den återkommer den första lördagen i september varje år.