Natur­reservat

Naturreservaten har skapats för att skydda särskilt värdefulla naturområden. Där sköts naturen för att bevara ovanlig och sällsynt natur.

I Enköpings kommun finns ett 20-tal naturreservat. Det är öar och områden nära Mälaren som har fina ädellövskogar. Längs Enköpingsåsen finns flera naturreservat som ska bevara åsen, naturbetesmarker och gammal barrskog. Kommunens mest kända naturreservat är Hjälstaviken där många fåglar samlas.

Länsstyrelsen sköter de flesta naturreservat i kommunen. Några sköts av Upplandsstiftelsen, kommunen och naturskyddsföreningen i Enköping.

Vanliga frågor

Var kan jag få tips om fina naturområden eller naturreservat?

Upplandsstiftelsen har en app som heter Naturtipset. Den går både att ladda ner till en mobiltelefon och se på dator. 

Upplandsstiftelsens app Naturtipset

Vad får jag göra i ett naturreservat?

Du får besöka de flesta reservaten så länge du är rädd om djur och natur. På vissa ställen kan du däremot inte gå överallt. Det kan bero på att djuren behöver vara i fred. Det kan också finnas känsliga och sällsynta växter som behöver skyddas.

Hur vet jag vad som gäller i olika naturreservat?

Vid varje reservats huvudparkering ska det finnas en informationstavla som visar vad som är intressant att se och vilka regler som gäller i just det naturreservatet.  

Fördjupning