Ett steg närmare kulturhus Joar

Publicerad

På upplevelsenämndens möte den 19 oktober togs beslut om att beställa programhandling för kulturhus Joar. Programhandlingen kommer visa hur huset kan utformas för att skapa förutsättningar för kulturens och verksamhetens behov.

– Jag är mycket stolt idag som ordförande att nämnden fattat beslut om att beställa programhandling för kulturhus Joar. Renoveringen av Joar har fått vänta i många år men nu går vi in i ett nytt skede.

Kulturhuset kommer ge goda förutsättningar för ett levande kulturliv i Enköping, en mötesplats för alla generationer, säger upplevelsenämndens ordförande Kristina Eriksson.

Program­handlings­fasen inleds

– Mycket glädjande att vi nu kan ta nästa steg mot ett Kulturhus Joar genom en programhandling som tydligare ska visa hur huset kan disponeras för att möta kulturens och verksamhetens behov, säger Jonas Nyström, förvaltningschef.

Nu kommer innehållet i kulturhus Joar alltså att ta form. Programhandlingen fokuserar på verksamhetens krav och förutsättningar och kommer leda fram till mer detaljerade arkitektritningar samt att det finns förutsättningar för tekniska lösningar som el, ventilation och vatten. Arbetet med att ta fram en programhandling beräknas ta cirka 8 månader.

Kostnaden för programhandlingen är beslutad till 3,5 miljoner kronor. Det totala investeringsbeloppet för kulturhus Joar är 180 miljoner kronor.

Nästa steg i processen

Efter programhandlingen är färdig, vilket beräknas att ta cirka 8 månader är det kommunfullmäktige som fattar startbeslut i frågan om kulturhus Joar.

Bild på Joar Blå.