Hitta parker i Enköping

Hitta alla parker i Enköpings kommun på en karta eller i en lista.

Foto över en del av Drömparken.

Foto: Enköpings kommun

Det finns cirka 20 parker i centrala Enköping - alla med olika karaktär. Vi hoppas att du hittar din egen favoritplats.

Karta över alla parker

I kommunens digitala karta kan du se var alla parker i Enköping finns.

Växtförteckningar för parker

Växtförteckningar för parkerna finns att köpa på turistinformationen till en kostnad på 10 kronor. Det går även att få gratis via e-post. Adress, öppettider och kontaktuppgifter finns på turistinformationens webbplats.

Enköpings stad

Foto på den del av Drömparken som kallas för Salviafloden.

Drömparken är skapad av holländaren Piet Oudolf. Den har fått sitt namn av att den innehåller Oudolfs favoritplantor, hans drömplantor. Oudolf fick uppdraget att rita parken av Enköpings tidigare stadsträdgårdsmästare Stefan Mattson och den invigdes 1996.

Parkens perenner är sammansatta för att efterlikna naturen. De är planterade i stora, täta och oregelbundna sjok för att förstärka känslan av att vara nära naturen. Perennernas variation under säsongen är ett av parkens kännetecken, men också lökväxter i olika former skapar karaktär innan perennerna har tagit över.

Parken kännetecknas också av kraftfulla former och starka kontraster. Formerna finns tydligt i de höga cylinderformade bokhäckarna och höga perenner ger finstämnda mönster, rytmer och färger.

Även efter blomningen behåller parken sin skönhet med fröställningar och vissnande växtdelar.

Adress: Ågatan

Foto på en del av Afzeliiplan.

Afzeliiplan är Enköping äldsta anlagda park. Den kallades från början Trekanten vid Prästgården eftersom byggnaden intill är just den gamla Prästgården från 1700-talet.

Parken började anläggas år 1900 och stod färdig 1901. Den var tänkt att bli stadens finrum där de välbeställda damerna skulle spatsera runt på de grusade gångarna och njuta av vackra blommor.

Parken är numera uppkallad efter kyrkoherde Arvid August Afzelius som verkade i staden på 1800-talet. Parken har sekelskifteskaraktären bevarad genom tidstypiska smala grusade gångar, välklippta gräsmattor och sirliga sommarblomsparterrer.

Johanna som står i mitten av fontänen fanns med från början, men var på avvägar under många decennier för att återvända till sin ursprungliga plats först på 1990-talet. Tidigt på våren hittar du blommande vit krokus och blå scilla i gräsytorna, under sommaren är det sommarblomsplanteringen som drar blickarna till sig.

Adress: Kyrkogatan-Tullgatan

Foto på en del av Blombergs park.

Parken är uppkallad efter Leif Blomberg (1941–1998). Han var fackförbundet Metalls ordförande under många år och minister i Sveriges regering. Blombergs park skapades 1993, återinvigdes och namngavs 2003.

I parken står ett konstverk av Svenolof Sundberg. Det är en smidespalissad. Parkens ena del ger en skogliknande känsla. Den andra delen är kargare med ett stiliserat strandmotiv.

I parken finns också olika gräsarter, alltifrån den klippta gräsmattan till de olika elefantgräs. Stenskulpturen är gjord av konstnären Sam Westerholm.

Blombergs park är en fickpark. Det karaktäristiska för fickparken är att den ligger insprängd i stadsrummet som en liten grön oas med träd, buskar och perenner. Parken är omgärdad av en klippt bokhäck som utifrån ger ett lite stramt intryck. Parken ligger i stadsdelen Romberga och skolan som ligger intill utnyttjar parken för bland annat lektioner.

Adress: Torgbacken, Romberga

Foto på Blå trädgård på Åpromenaden.

Blå trädgård var en idéträdgård från en trädgårdsutställning på Rosendals Trädgård 1998. Parken återuppbyggdes i Enköping och invigdes 2002.

Vatten, växter, himmel är tre viktiga delar av Blå Trädgård. Den är en del av parkstråket Åpromenaden som sträcker sig längs med Enköpingsån.

Blå Trädgård är skapad av trädgårdsmästare och konsthantverkare med färgen blått som tema. Ansvariga konstnärer för Blå Trädgård på Rosendals var Bernadette Schillings, Jukka Värelä, Björn Jadelius och trädgårdsmästare Malin Löfstrand.

Adress: Strömgatan

Foto på en del av Fisktorget.

Fisktorget var förr i tiden en marknadsplats med försäljning av fisk, kött och grönsaker.

Fisktorget är en fickpark. Det kännetecknas av parkens lilla yta, den klippta omgärdande häcken, den frodiga växtligheten och läget, som i det här fallet är en liten grön oas mellan hamnområdet och stadens larm.

På våren hittar du här blommande bergskörsbär som skyar i ljust rosa. Här blommar även Japansk magnolia med vita stora blommor på bar kvist och lite senare buskpion. I markbäddarna ser du olika lökväxter som vårstjärna, tulpaner och kirgislök som avlöser varandra från april till början av juni. Under sommaren växer den stora rundeln till sig och växtligheten får volym. Rosenflockeln i mitten kan bli upp mot två och halv meter hög. Runt den blommar bland annat lavendel, stjärnflocka och kransveronika.

På hösten får du här uppleva sprakande höstfärger. Kärrek, häggmispel och katsura står för mycket av det röda och oranga färgfyrverkeriet.

Bronsskulpturgruppen med de två hundarna heter "Bravurnummer" och är skapad av konstnären Sonja Pettersson (född 1935).

Adress: Ågatan

Foto på en del av Fridegårdsparken innan renovering.

Fridegårdsparken är mångas favorit. En park mitt i stan som man lätt kan slinka in i och låta sig omslutas av. Parken är en av stadens fickparker. Det vill säga det är en liten park omgärdad av en klippt häck, med frodig grönska som ger en tydlig rumskänsla.

I Fridegårdsparken kan du botanisera bland många olika arter. Här finns alltifrån exotiska träd som kentuckykaffe och korstörne till katsuror och paradisbuskar. Ett litet porlande vatten i kombination med yppiga perenner och klematissmyckad pergola förstärker upplevelsen av stillhet och ro. Här kan du se småfåglar som kommer för att dricka vatten, fjärilar som fladdrar bland dagliljor och nävor och kanske en igelkott bland snåren.

Parken blev renoverad år 2021.

Parken har fått sitt namn efter författaren Jan Fridegård (1897–1968) som bodde i Enköping under sin livstid. Statyn i brons, föreställande Fridegård, är skapad av Rune Rydelius (född 1946).

Adress: Badhusgatan

Foto på en del av Gustav Adolfs plan.

Gustav Adolfs plan är parken där sommarblommorna får spelrum. Parken är stadens paradanläggning och anlades på 1930-talet. Det var på den tiden vanligt med kungliga namn på parker.

Innan parken byggdes låg JP Johanssons första verkstad här. Jp Johansson uppfann skiftnyckeln och rörtången. På 30-talet flyttade han sin verksamhet till stadsdelen Fanna, där sedan Bahco Verktyg i många år hade sin produktion.

De stora lindarna och pelarekarna är från parkens begynnelse. Parken restaurerades på 80-talet och då kom de omgärdande häckarna av idegran och bok på plats. Längs med ena gångstråket i parken hittar du en perennrabatt och på den andra sidan den stora sommarbloms­planteringen med ny spektakulär komposition varje år. Sommarblomsplanteringen formges av Lisa Kennerstedt och Johanna Erlewing. .

Gustav Adolfs plan är både en genomgångs- och väntpark, eftersom det är flera bushållsplatser alldeles intill.

Adress: Torggatan

Foto på Kaplanen.

Kaplanen är ett cirkelformat upphöjt parktorg i anslutning till stadens äldsta bebyggelse.

De klotformade kärrekarna skapar rumslighet och marken under täcks av röd sockblomma. Ett kaukasiskt vingnötsträd ger karaktär tillsammans med ett bronsklot med porlande vatten. På detta kan du soliga dagar ser du vattendroppar skimra vackert mot den ärggröna metallen. Konstverket är gjort av Eva Darpö. Hennes konst hittar du också på Djurgården i Stockholm där det finns en ”Fickpark på Enköpingska” sedan 1998.

Kaplanen är en öppen plats med bänkar där du kan sätta dig en stund i solen, äta en glass, titta på folk eller läsa en tidning. Platsen byggdes om 1995 och öppnades då upp med bland annat den stora trappan mot Kungsgatan, som i folkmun kallas för ”Spanska trappan”. Kungsgatans japanska magnolior blommar på bar kvist tidigt om våren.

Intill den stora trappan, strax till vänster hittar du ytterligare ett konstverk, ”Duvhök i slag”. Det är skapat av konstnären heter Torbjörn Forsberg.

Adress: Kungsgatan

Foto på den del av Klosterparken som kallas för Blomstergården innan reovering.

I Klosterparken kan du fortfarande se spår av ett franciskanerkloster. Klostret byggdes på 1200-talet och revs på 1600-talet. I den nordvästra delen av parken kan man se stenar som markerar klostret. Ett träkors förstärker platsens historia.

Klosterparken renoverades under mitten av 80-talet i tre etapper, då perennerna successivt togs in. Då gjordes de första större marktäckande perennplanteringarna och det som kom att kallas bland-och flerskiktplanteringar. En bland- och flerskiktplantering innehåller både träd, buskar, perenner och lökväxter.

I hela parken finns mycket magnolia. Du hittar arter och sorter som blommar tidigt på våren på bar kvist, men även junimagnolia och poppelmagnolia. Åbrinken är planterad med färgstarka, kraftiga perenner som ska ge känsla av frodighet.

Parken är som en strandpromenad längs kajen vid småbåtshamnen. Här finns boulebana, lekplats, bänkar, vackra perenner och massor av magnolior. På gräsytan finns plats för utflykt och aktiviteter med bland annat en beachvolleyplan.

Adress: Munksundsgatan

Foto på en del av Kölnbacksparken.

Kölnbacken har fått sitt namn från ordet "kölna" som betyder lada. Fram till mitten av 1980-talet låg här ett torp. Fruktträden som finns kvar påminner oss om det. Nu är parken en pionpark med många olika sorters pioner. Den är utformad som en blomstergård och ramas in av bokhäckar och spaljéer med klematis. I direkt anslutning till parken finns en mindre lekplats med gräsytor för spel och picknick.

Adress: Kölnbacksgatan

Linbaneparken är en långsmal park i bostadsområdet vid Linbanegatan. Här finns gräsytor och blandade perennplanteringar.

Namnet kommer från en linbanefabrik som tidigare låg på platsen.

Adress: Linbanegatan

Foto på fontänen och pumphuset i Munksundskällan.

Munksundskällan är känd från medeltiden. Här hämtade stadsborna sitt dricksvatten ända in på 1900-talet och själva pumphuset är troligen uppfört under senare delen av 1700-talet.

I dag kan du sitta under klotlönnarna och njuta av dammens porlande vatten. På våren slår körsbärsträden ut i rosa skyar och på sensommaren blommar perennerna som bäst. Parken omringas av en klippt lärkhäck som med sina ljusgröna barr ger ett luftigt och fint intryck.

Adress: Kungsgatan

Foto på Pastor Spaks park. I fotot syns klätterpelarna.

Pastor Spak levde i Enköping vid sekelskiftet. Parken har en cirkelrund rosengård som omges av en klippt, böljande, idegranshäck. Här finns många olika sorters rosor som har blandats med finstämda perenner.

Om våren kan du uppleva Magnolia och Prydnadskörsbär av olika sorter och arter, som alla blommar på bar kvist, och sveper in hela parken i skyar av vitt och rosa. På sommaren tar rosor och klematis över föreställningen tillsammans med de aromatiska perennerna. I september-oktober förvandlas parken av glödande röda färger. Då är det bland annat katsura och prydnadskörsbär som står för höstfägnaden.

Klätterpelarna är gjorda av smideskonstnären Svenolof Sundberg.

Adress: Drottninggatan

Foto på Rådhusgården.

Rådhusgården ligger mellan Rådhusgatan och Kyrkogatan. Det är en modern kryddträdgård med allt ifrån pepparrot till timjan och lavendel.

Du hittar bland annat gamla och mer moderna örter för olika ändamål, exempelvis mediciner, kosmetika, växtfärgning och matlagning.

Tack vare det varma och skyddade läget går det att odla valnöt, mullbär och äkta kastanj, som annars inte är härdiga här.

Adress: Rådhusgatan

Foto på en del av Skolparken.

Skolparken är en park för många aktiviteter och är därför välkänd av många Enköpingsbor. På vintrarna går det att åka pulka ner för backarna och mitt i parken finns en omtyckt lekplats. Centralt i parken finns också en scen som används till olika evenemang. Ett av dem är Trädgårdsdagen som äger rum varje år, första lördagen i september.

Parken har många höga, vackra träd som visar anor från förra sekelskiftet. Den norra delen har ett skogsliknande utseende och visar på våren en prakt av azaleor.

I parken står också en byst av Enköpingsdoktorn Ernst Westerlund.

Adress: Drottninggatan

Foto på en del av Strömparterren. I fotot syns Enköpingsån och Anders Zorns bro.

En parterr är en blomsterterass och parken mellan Kommunhuset och biblioteket kan sägas vara som en blomsterterrass till Enköpingsån. Strömparterren är en park med ljus och luftig skogskänsla. Titta gärna lite extra på bladens olika färg och form i den här parken.

Adress: Kungsgatan

Foto på Tallbacksparken.

Tallbacksparken är en liten fickpark som har fått ett nytt utseende under 2016. I parken finns perenner, magnolia och dekorativa buskar.

Adress: Tallbacksvägen

Foto på en del av Vattenparken. I bakgrunden syns ett vattentorn.

Vattenparken vid Korsängen är ett naturområde som kombinerar nytta med nöje. Parken renar stora delar av Enköpings regnvatten innan det släpps ut i Mälaren. Området fungerar också som ett friluftsområde och en plats för fåglar att leva på. En annan vattenpark finns vid Paddeborg, nära Ulundarondellen.

Adress: På Korsängsfältet, bakom Idrottshuset

Foto på en del av Väntparken.

Väntparken är en järnvägspark i modern stil. Här finna en pergola, en enkel överbyggnad för klätterväxter. Parken har också vatten och perenner och är designad av landskapsarkitekten Ulf Nordfjell.

Adress: Bangårdsgatan

Westerlundska gården var Enköpingsdoktorn Ernst Westerlund (1839–1924) bostad, praktik och trädgård. Det är en sekelskiftesträdgård med lusthus och vackra planeringar.

Adress: Kyrkogatan

Fjärdhundra

Parken ligger i samband med busshållplatsen på Stationsvägen i Fjärdhundra. Den är inspirerad av en engelsk landskapspark i ett litet format. Parken liknar en skogslund och det finns många olika arter av träd.

Adress: Stationsvägen i Fjärdhundra

Grillby-Norra Trögd

Foto på en del av Anna Lindhs park.

Parken är uppkallad efter Anna Lindh (1957–2003) som var Sveriges utrikesminister när hon mördades den 11 september 2003. Anna Lindh växte upp i Hacksta utanför Grillby.

Här finns perennplanteringar, stora träd, gräsytor och en lekplats.

Adress: Storgatan, Grillby