Anmäl intresse som röst­mottagare

Anmäl ditt intresse för att arbeta med EU-valet 2019. Som röstmottagare kan du arbeta med valet på valdagen den 26 maj och/eller under förtidsröstningen den 8 maj–26 maj.


Skriv ditt namn

Skriv adressen till din e-post

Skriv ditt telefonnummer

Skriv din postadress

Skriv ditt postnummer
Valdagen den 26 maj 2019
Valdagen den 26 maj 2019

Utbildning för valdagen (kvällstid)
Utbildning för valdagen (kvällstid)


Välj vilken dag du vill utbilda dig inför valdagen

Skriv vilket valdistrikt du helst skulle jobba i

Skriv vilken funktion du helst skulle jobba som
Förtidsröstningen 8-26 maj 2019
Förtidsröstningen 8-26 maj 2019

Utbildning för förtidsröstningen (kvällstid)
Utbildning för förtidsröstningen (kvällstid)


Välj vilken dag du vill utbilda dig inför förtidsröstningen

Hantering av personuppgifter

Valnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du skickar in i din anmälan. Vi samlar in dem för att tillsätta valarbetare och sköta administrationen för dessa personer. Det gör vi med stöd av en intresseavvägning utifrån kommunens intresse att på ett smidigt sätt se till att de funktioner som behövs på valdagen finns på plats.

Personuppgifterna sparas under tiden vi administrerar ansökningarna. Därefter raderar vi dem. Om du blir utsedd till valarbetare kommer dina personuppgifter överföras till ditt uppdragsavtal för att kunna administrera uppdraget och din ersättning. Efter att vi upprättat ditt uppdragsavtal raderar vi dem.

Du har rätt att invända mot hur valnämnden hanterar dina personuppgifter. Då kan du vända dig till valsamordnaren. Du har också rätt att klaga till Datainspektionen.

När du fyller i detta formulär du fyller i uppgifterna i detta formulär mellanlagras de hos en leverantör innan de kommer till kommunens servrar.