Anslagstavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2019-09-10

Paragrafer: §48-54

Anslaget: 2019-09-13

Tas ner: 2019-10-05

Sista dag att överklaga: 2019-10-04

Enköpings kommun

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-09-09

Paragrafer: 245-251

Anslaget: 2019-09-13

Tas ner: 2019-10-07

Sista dag att överklaga: 2019-09-04

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2019-09-05

Paragrafer: § 55-69

Anslaget: 2019-09-10

Tas ner: 2019-10-03

Sista dag att överklaga: 2019-10-02

Protokoll Plex 20190905.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-09-09

Paragrafer: 252

Anslaget: 2019-09-10

Tas ner: 2019-10-02

Sista dag att överklaga: 2019-10-01

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2019-08-22

Paragrafer: 69 - 72

Anslaget: 2019-09-05

Tas ner: 2019-09-29

Sista dag att överklaga: 2019-09-28

Protokoll 2019-08-22.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2019-08-27

Paragrafer: §133-159

Anslaget: 2019-09-03

Tas ner: 2019-09-25

Sista dag att överklaga: 2019-09-24

Protokoll ks 20190827.pdf

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2019-08-26

Paragrafer: 126-144

Anslaget: 2019-08-30

Tas ner: 2019-09-20

Sista dag att överklaga: 2019-09-19

Protokoll 190826.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-08-26

Paragrafer: 236-244

Anslaget: 2019-08-30

Tas ner: 2019-09-20

Sista dag att överklaga: 2019-09-19

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2019-06-19

Paragrafer: §73-87

Anslaget: 2019-06-28

Tas ner: $protokoll.unpublishDate

Sista dag att överklaga: 2019-07-21

Justerat protokoll 19-06-19.pdf

Övriga anslag

Ansök om bidrag urvår fond

Om du har låg inkomst, är långtidssjukskriven eller ålderspensionär är du välkommen att ansöka om bidrag ur socialnämndens donationsfond Stiftelsen för behövande i Enköpings kommun. Du måste vara skriven i Enköpings kommun för att kunna göra en ansökan. Du kan ansöka om bidrag till exempelvis tandvårdskostnader, glasögon, medicin, resebidrag eller fritidsaktiviteter. Ansök senast den 10 oktober Ansökningsblanketten hittar du på vår webbplats enkoping.se/bidragdonationsfonder. Om du vill få blanketten skickad till dig kan du kontakta kommunens kontaktcenter. Telefon: 0171-62 50 00 E-post: kommunen@enkoping.se Läs mer på enkoping.se/bidragdonationsfonder

Anslaget: 2019-08-30

Tas ner: 2019-10-11

Ansök om bidrag donationsfond-Stiftelsen för behövande.pdf

Ansök om bidrag urvåra fonder

Om du är ålderspensionär eller änka är du välkommen att ansöka om bidrag ur socialnämndens donationsfonder Malmgrenska stiftelsen eller Stiftelsen Lindholmska fonden. Du måste vara skriven i Enköpings kommun för att kunna göra en ansökan. Malmgrenska stiftelsen Som ålderspensionär kan du ansöka om bidrag till exempelvis glasögon, medicin, resebidrag eller förstärkning av pension. Är du dessutom maka till skomakare eller jordbrukare uppmärksammar vi din ansökan särskilt. Stiftelsen Lindholmska fonden Som änka kan du ansöka om bidrag till boende eller tillfälligt boende. Är du dessutom änka till företagare eller hantverkare uppmärksammar vi din ansökan särskilt. Ansök senast den 10 oktober Ansökningsblanketten hittar du på vår webbplats enkoping.se/bidragdonationsfonder. Om du vill få blanketten skickad till dig kan du kontakta kommunens kontaktcenter. Telefon: 0171-62 50 00 E-post: kommunen@enkoping.se Läs mer på enkoping.se/bidragdonationsfonder

Anslaget: 2019-08-30

Tas ner: 2019-10-11

Ansök om bidrag donationsfond-Malmgrenska-Lindholmska.pdf

Kungörelse - Bygglov för nätstation i Ekholmen

Miljö- och byggnadsnämnden har fått in en ansökan om bygglov för nybyggnad av nätstation på fastigheten Ekholmen 1:13. Innan nämnden fattar ett beslut kan du lämna skriftliga synpunkter. Handlingarna i ärendet finns på kontaktcenter på Torggatan 21 och på enkoping.se/anslagstavla. Vi behöver din synpunkt senast den 28 september 2019. Skicka den via post eller e-post till bygglov@enkoping.se. Ange ärendenummer 2019-593, Ekholmen 1:13. Enköpings kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 745 80 Enköping

Anslaget: 2019-09-13

Tas ner: 2019-09-29

2019-593-Ekholmen-1.13-ink-handlingar.pdf