Anslagstavla

Anslagstavlan tillkännager möten och beslut, till exempel kommunfullmäktiges möten, justering av protokoll och tillkänna-givanden av översiktsplaner och detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Du har rätt att överklaga beslut.

Så överklagar du ett beslut

Kommunfullmäktiges sammanträde

Det finns inga meddelanden just nu

Anslag av protokoll

Beslutande organ: Miljö- och byggnadsnämnden

Datum för sammanträde: 2019-05-08

Paragrafer: § 110-136

Anslaget: 2019-05-15

Tas ner: 2019-06-06

Sista dag att överklaga: 2019-06-05

Protokoll MBN 2019-05-08 sida 1.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-05-07

Paragrafer: 9-11

Anslaget: 2019-05-15

Tas ner: 2019-06-06

Sista dag att överklaga: 2019-06-05

Protokoll ksau 2019-05-07.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens personalutskott

Datum för sammanträde: 2019-05-06

Paragrafer: 22-26

Anslaget: 2019-05-15

Tas ner: 2019-06-06

Sista dag att överklaga: 2019-06-05

Protokoll kspu 2019-05-06.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott

Datum för sammanträde: 2019-05-09

Paragrafer: § 30 - 42

Anslaget: 2019-05-14

Tas ner: 2019-06-05

Sista dag att överklaga: 2019-06-04

Justerat protokoll 2019-05-09.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-05-13

Paragrafer: 154

Anslaget: 2019-05-14

Tas ner: 2019-06-04

Sista dag att överklaga: 2019-06-03

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Datum för sammanträde: 2019-05-08

Paragrafer: §68-80

Anslaget: 2019-05-13

Tas ner: 2019-06-10

Sista dag att överklaga: 2019-06-09

Protokoll UAN 190508.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-05-06

Paragrafer: 144-153

Anslaget: 2019-05-09

Tas ner: 2019-06-03

Sista dag att överklaga: 2019-05-31

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Datum för sammanträde: 2019-04-25

Paragrafer: 46-55

Anslaget: 2019-05-06

Tas ner: 2019-05-28

Sista dag att överklaga: 2019-05-27

VON-protokoll 190425.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-05-03

Paragrafer: paragraf 143

Anslaget: 2019-05-06

Tas ner: 2019-05-29

Sista dag att överklaga: 2019-05-28

Beslutande organ: Tekniska nämnden

Datum för sammanträde: 2019-04-24

Paragrafer: §44-57

Anslaget: 2019-05-02

Tas ner: 2019-05-24

Sista dag att överklaga: 2019-05-23

Justerat protokoll.pdf

Beslutande organ: Socialnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-04-24

Paragrafer: 125-141, varav paragraferna 126-127 är omedelbart justerade

Anslaget: 2019-05-02

Tas ner: 2019-05-23

Sista dag att överklaga: 2019-05-22

Beslutande organ: Socialnämnden

Datum för sammanträde: 2019-04-24

Paragrafer: 70-88

Anslaget: 2019-05-02

Tas ner: 2019-05-23

Sista dag att överklaga: 2019-05-22

Protokoll 190424.pdf

Beslutande organ: Upplevelsenämnden

Datum för sammanträde: 2019-04-25

Paragrafer: 39 - 49

Anslaget: 2019-05-01

Tas ner: 2019-05-23

Sista dag att överklaga: 2019-05-22

Protokoll 2019-04-25.pdf

Beslutande organ: Valnämnden

Datum för sammanträde: 2019-04-16

Paragrafer: 27-35

Anslaget: 2019-04-30

Tas ner: 2019-05-22

Sista dag att överklaga: 2019-05-21

Protokoll 190416.pdf

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Datum för sammanträde: 2019-04-23

Paragrafer: §84-109

Anslaget: 2019-04-30

Tas ner: 2019-05-22

Sista dag att överklaga: 2019-05-21

Protokoll KS 2019-04-23.pdf

Beslutande organ: Revisionen

Datum för sammanträde: 2019-04-25

Paragrafer: 1-2

Anslaget: 2019-04-29

Tas ner: 2019-05-21

Sista dag att överklaga: 2019-05-20

protokoll revisionen 20190425.pdf

Beslutande organ: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott

Datum för sammanträde: 2019-04-24

Paragrafer: §1-4

Anslaget: 2019-04-25

Tas ner: 2019-05-23

Sista dag att överklaga: 2019-05-22

Protokoll UANAU 190424.pdf

Övriga anslag

Kungörelse - Valnämndens onsdagsräkning

Onsdagen den 29 maj 2019 klockan 10.00 startar valnämndens preliminära rösträkning. Rösträkningen är offentlig. Plats: Kommunhuset Kungsgatan 42, entréplan

Anslaget: 2019-05-09

Tas ner: 2019-05-30

Kungörelse om rösträkning av val till Europaparlamentet

Preliminär rösträkning sker i varje vallokal efter att röstningen avslutas klockan 21.00. De förtids- och utlandsröster som inte hinner fram till vallokalen under valdagen räknas preliminärt av varje kommuns valnämnd onsdagen den 29 maj. Uppgift om tid och plats meddelas av kommunens valnämnd.   Slutlig rösträkning av de röster som avges inom Uppsala län verkställs av Länsstyrelsen vid offentlig förrättning på Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala med början måndagen den 27 maj klockan 8.30. Dessförinnan kommer Länsstyrelsen att på samma plats ta emot och kontrollera valhandlingar från valnämnden i Uppsala kommmun. Detta kommer att ske under kvällen söndagen den 26 maj och natten mot måndagen den 27 maj med början så snart det är möjligt efter klockan 21.00 den 26 maj.

Anslaget: 2019-05-15

Tas ner: 2019-05-30