Plats­varumärket

Här finns information och material om vad platsvarumärket innebär och hur Enköpings kommun arbetar med det.

Tillsammans skapar vi Enköping

Enköping skapas av alla som bor och verkar i Enköpings kommun. Det är våra tankar, åsikter och kunskaper om platsen Enköping som skapar den bild som kan kommuniceras till andra personer på andra platser. Det vi förmedlar till omvärlden avgör också om människor vill besöka, bo eller etablera företag här. Den som lyckas förmedla en tydlig, äkta och positiv bild av sig själv blir också attraktiv. Och det gäller inte minst för en plats.

Kommun och plats

När vi talar om varumärket Enköpings kommun handlar det oftast om kommunikation av kommunens uppdrag och verksamhet, det vill säga vård, skola, kultur och så vidare. Men när vi kommunicerar platsvarumärket Enköping sätter vi alla platser inom Enköpings kommuns geografiska område i fokus. Platsvarumärket Enköping får därför användas av alla aktörer, oavsett bransch, när de vill kommunicera sin hemvist i området.

Här finns material att ta del av som går att användas i arbetet för att stärka varumärket Enköpings kommun.