Manual platsvarumärke

Använd manualen för Enköpings platsvarumärke som innehåller regler för hur den visuella identiteten får användas.

Manual med frihet

Manualen innehåller bara några få regler eftersom tanken är att så många som möjligt ska kunna använda platsvarumärkets visuella identitet. Vi hoppas att du ska känna att det är roligt och inspirerande att använda platsvarumärket när du skapar skapa nya, kommunikativa enheter för ditt ändamål. Oavsett om du är en förening, fotbollsklubb, företagare eller marknadsansvarig.

Manualen är ett levande dokument, och kan komma att fyllas på med exempel vartefter platsvarumärket används i olika sammanhang. Vår ambition är att alla kan vara med och bidra till en tydlig och enhetlig bild av Enköpings kommun med hjälp av platsvarumärket.

Kontakta kommunikationsavdelningen

Skicka ett mejl till kommunikation@enkoping.se och be att manualen skickad till dig.