Bilder

Här hittar du pressbilder som du kan använda för publicering. Ange alltid fotografens namn.

Kommunal­råden

Ingvar Smedlund (M) (3.19 MB)Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Ingvar Smedlund (M) (3.19 MB)
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild på Ingvar Smedlund (M)

Ulrika Ornbrant (C) (5.71 MB) Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Ulrika Ornbrant (C) (5.71 MB)
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild på Ulrika Ornbrant (C)

Jesper Englundh (S) (1.74 MB)Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Jesper Englundh (S) (1.74 MB)
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild på Jesper Englundh (S)

Nämndernas ordförande

Jesper Englundh (S) (1.74 MB) Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Mats Flodin (M) (2.69 MB)
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild på Mats Flodin (M)

Peter Book (M) (3.12 MB) SocialnämndenFoto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Peter Book (M) (3.12 MB)
Socialnämnden
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild på Peter Book (M)

Bitte Myrsell (M) (2.43 MB) Vård- och omsorgsnämndenFoto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Bitte Myrsell (M) (2.43 MB)
Vård- och omsorgsnämnden
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild på Bitte Myrsell (M)

Tomas Rådkvist (MP) (2.86 MB) Tekniska nämnden Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Tomas Rådkvist (MP) (2.86 MB)
Tekniska nämnden
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild på Tomas Råd (MP)

Kristina Eriksson (KD) (5.38 MB) Upplevelsenämnden Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Kristina Eriksson (KD) (5.38 MB)
Upplevelsenämnden
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild på Kristina Eriksson (KD)

Jan Fredriksson (C) (3.23 MB) Miljö- och byggnadsnämnden Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun

Jan Fredriksson (C) (3.23 MB)
Miljö- och byggnadsnämnden
Foto: Thomas Henrikson, Enköpings kommun
Ladda ned bild Jan Fredriksson (C)

Användning och fler bilder

När du publicerar våra pressbilder anger du fotografens namn.

Har du fler frågor eller är i behov av andra typer av bilder är du välkommen att kontakta kommunikationsavdelningen genom att skicka e-post till kommunikation@enkoping.se.