Grafisk profil

Den grafiska profilen har som uppgift att skapa igenkänning och stärka varumärket genom ett tydligt uttryckssätt. Med hjälp av vår logotyp, båra färger och vår tonalitet kan vi skapa ett gott första intryck.

Logotyp för Enköpings kommun

Enköpings kommuns logotyp består av en symbol (kommunens vapen) och en text (Enköpings kommun). Symbolen och texten ska alltid hänga ihop.

Användning av logotyperna

Vi har två versioner av logotypen: en liggande och en stående. Den liggande versionen är den officiella, primära versionen som används mest. Den stående versionen används när en centrerad logotyp passar bättre för det utrymme som finns.

Logotypen i färg

Färgversionen av logotypen ska endast användas på vit bagrund. Symbolen är i blått och gult. Texten i svart

Logotypen i svartvitt

Den svartvita logotypen används på ljust fägade bakgrunder. Den används även på vita bakgrunder när vi inte kan använda färg. Hela logotypen är i svart.

Logotypen i vitt

Den vita (inverterade) logotypen används på svarta och mörkt färgade bakgrunder. Hela logotypen är i vitt.

Logotypens frizon

För att logotypen inte ska påverkas av kringliggande texter och element har den fått en fri yta - en frizon.

Frizon liggande logotyp

Frizonen är halva höjden av logotypens höjd. Det gäller oavsett storlek på logotypen

Frizon stående logotyp

Den stående logotypens frizon är en fjärdedel av logotypens höjd. Observera att frizonen är ett minimum, ju mer luft det finns runt logotypen, desto bättre syns den.

Har du fler frågor om användningen av logotyoperna är du välkommen att kontakta kommunikationsavdelningen genom att skicka ett e-mail till kommunikation@enkoping.se.