Press­kontakter

Här har du kontaktuppgifter till kommunikationschef, presskontakter och ansvariga politiker.

Kontakta oss för frågor

Behöver du svar på en fråga som rör en specifik förvaltning? Nedan finner du alla kommunikatörer och politiker i Enköpings kommun som kan ge dig svar på dina frågor.

Kommunikationschef

Cecilia Toresäter, kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0171-62 50 36
E-post: cecilia.toresater@enkoping.se

Kommunlednings­förvaltningen

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 0171-62 72 86
E-post: johan.svensson@enkoping.se

Jessica Lindegren, kommunikationsstrateg
Telefon: 0171-62 61 72
E-post: jessica.lindegren@enkoping.se

Utbildnings­förvaltningen

Maja Geffen, kommunikationsstrateg
Telefon: 0171-62 51 56
E-post: maja.geffen@enkoping.se

Tina Engström, kommunikatör
Telefon: 0171-62 62 93
E-post: tina.engstrom@enkoping.se

Oskar Bernövall, kommunikatör
Telefon: 0171-62 69 78
E-post: oskar.bernovall@enkoping.se

Vård- och omsorgsförvaltningen

Jessica Lindegren, kommunikationsstrateg
Telefon: 0171-62 61 72
E-post: jessica.lindegren@enkoping.se

Socialförvaltningen

Jenny Persson, kommunikatör
Telefon: 0171-62 61 87
E-post: jenny.persson@enkoping.se

Samhällsbyggnads­förvaltningen

Annika Westerberg, kommunikatör
Telefon: 0171-62 74 14
E-post: annika.westerberg@enkoping.se

Jesper Bäärnhielm, kommunikatör
Telefon: 0171-62 64 66
E-post: jesper.baarnhielm@enkoping.se

Upplevelse­förvaltningen

Niklas Östberg, kommunikatör
Telefon: 0171-62 65 61
E-post: niklas.ostberg@enkoping.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 0171-62 72 86
E-post: johan.svensson@enkoping.se

Jessica Lindegren, kommunikationsstrateg
Telefon: 0171-62 61 72
E-post: jessica.lindegren@enkoping.se

Ingvar Smedlund (M), finanskommunalråd
Telefon: 0171-62 62 12
E-post: ingvar.smedlund@politiker.enkoping.se

Ulrika Ornbrant (C), kommunalråd
Telefon: 0171-62 80 04
E-post: ulrika.ornbrant@politiker.enkoping.se

Jesper Englundh (S), oppositionsråd
Telefon: 0171-62 80 05
E-post: jesper.englundh@politiker.enkoping.se

Utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden

Mats Flodin (M), ordförande
Telefon: 070-661 72 44
E-post: mats.flodin@politiker.enkoping.se

Vård- och omsorgsnämnden

Bitte Myrsell (M), ordförande
Telefon: 073-434 61 65
E-post: bitte.myrsell@politiker.enkoping.se

Socialnämnden

Peter Book (M), ordförande
Telefon: 070-693 69 50
E-post: peter.book@politiker.enkoping.se

Tekniska nämnden

Tomas Rådkvist (MP), ordförande
Telefon: 070-625 90 12
E-post: tomas.radkvist@politiker.enkoping.se

Upplevelsenämnden

Kristina Eriksson (KD), ordförande
Telefon: 070–606 66 46
E-post: kristina.eriksson@politiker.enkoping.se

Miljö- och byggnadsnämnden

Jan Fredriksson (C), ordförande
Telefon: 0171-62 65 89
E-post: jan.fredriksson@politiker.enkoping.se