Press­meddelanden

Här hittar du pressmeddelanden från Enköpings kommun.

Vård och omsorg

Här finner du samlad press­information från Enköpings kommuns vård- och omsorgs­verksamheter kopplat till coronaviruset.

Samlad press­information

17 nya konstaterade fall

Under veckan har 17 nya konstaterade fall av corona rapporterats till vård- och omsorgsförvaltningens stab. Två kunder har avlidit i sviterna av corona. Anhöriga är informerade.

– Under veckan har kunder insjuknat på ytterligare tre kommunala omvårdnadsboenden, i kommunal hemtjänst och inom personlig assistans. Vi beklagar också att två kunder har avlidit i sviterna av corona, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.

– Vi konstaterar att vi tyvärr har två nya stora utbrott på omvårdnadsboendena Björkbacken och Trögdshemmet samtidigt som flera av kunderna på Stadsgården och Regalskeppsvägen nu börjar tillfriskna.

 • På omvårdnadsboendet Björkbacken har sex kunder konstaterats smittade.
 • På omvårdnadsboendet Gläntan har en kund konstaterats smittad.
 • På omvårdnadsboendet Trögdshemmet har sju kunder konstaterats smittade. En kund har avlidit.
 • Inom kommunala hemtjänsten har två kunder konstaterats smittade.
 • På ett privat företag inom personlig assistans har en kund konstaterats smittad.
 • En kund har avlidit på omvårdnadsboendet Kungsgården, som drivs av Norlandia.

– Precis som tidigare är läget allvarligt och våra verksamheter fortsätter att arbeta strukturerat för att vi inte ska få utbrott i fler verksamheter. Men läget är tufft där ute i verksamheterna, precis som i resten av samhället, säger AnnaKarin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

– Vi har en tät dialog med verksamheterna och trots att många av dem har en högre sjukfrånvaro än normalt bland personalen fortsätter de att fungera. Personalen gör ett fantastiskt arbete dygnet runt utifrån de förutsättningar som de har.

– Folkhälsomyndigheten har förlängt de skärpta allmänna råden i Uppsala län till den 13 december. Vi vill återigen understryka vikten av att följa dem och komma ihåg att det innebär att du inte bör besöka vård- och omsorgsboendena.

Fast tid för telefonintervju

Vår förvaltningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska finns tillgängliga för intervju på telefon varje onsdag klockan 12.40–13.

Vid frågor, kontakta:

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

AnnaKarin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0171-62 66 93
Mejl: kim.oberg@enkoping.se

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller jessica.lindegren@enkoping.se.

Samlad press­information

13 nya konstaterade fall

Under veckan har 13 nya konstaterade fall av corona rapporterats till vård- och omsorgsförvaltningens stab. Tre kunder har avlidit i sviterna av corona. Anhöriga är informerade.

– Under veckan har tyvärr fler insjuknat på kommunala och privata omvårdnadsboenden, i hemtjänsten och inom personlig assistans. Vi beklagar också att tre kunder har avlidit i sviterna av corona, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.

 • På omvårdnadsboendet Regalskeppsvägen har ytterligare två kunder konstaterats smittade. En kund av avlidit.
 • På omvårdnadsboendet Stadsgården har en kund avlidit.
 • På omvårdnadsboendet Kungsgården, som drivs av Norlandia, har sju kunder konstaterats smittade. En kund har avlidit.
 • På Hemtjänst Centrum har ytterligare två kunder konstaterats smittade.
 • På Attendo Hemtjänst har en kund konstaterats smittad.
 • På ett privat företag inom personlig assistans har en kund konstaterats smittad.

– Läget är fortsatt allvarligt och vi kan konstatera att utvecklingen av smittan i våra verksamheter följer utvecklingen av smittläget i samhället. Våra verksamheter arbetar strukturerat för att vi inte ska få utbrott i fler verksamheter, säger Lotta Tronêt.

– Vi fortsätter att förhålla oss till de skärpta allmänna råden i Uppsala län. Vi har tät kontakt med de drabbade verksamheterna som hanterar det bra, trots att de är i ett läge där många kunder är sjuka och många bland personalen är sjukskrivna. Ett intensivt smittspårningsarbete pågår parallellt. Vi kan konstatera att utvecklingen av pandemin går mot att vi är i behov av mer resurser för att behålla god och säker vård, säger AnnaKarin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

– För att stärka upp bemanningen i det rådande läget kommer vi att kunna använda två sjuksköterskor från utbildningsförvaltningen. Det är en värdefull resurs för oss och vi är tacksamma för det interna samarbetet kring situationen. Dialog pågår också om hur vi kan kraftsamla om situationen förvärras, säger Lotta Tronêt.

Fast tid för telefonintervju

Vår förvaltningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska finns tillgängliga för intervju på telefon varje onsdag klockan 12.40–13.

Vid frågor, kontakta:

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

AnnaKarin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0171-62 66 93
Mejl: kim.oberg@enkoping.se

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller jessica.lindegren@enkoping.se.

Samlad press­information

Fem nya konstaterade fall

Under veckan har fem nya konstaterade fall av corona rapporterats till vård- och omsorgsförvaltningens stab. En kund har avlidit i sviterna av corona. Anhöriga är informerade.

– Ytterligare fyra kunder har konstaterats smittade på Regalskeppsvägen och en på Stadsgården. På Stadsgården har tyvärr en kund avlidit i sviterna av covid-19. Stadsgårdens kunder vårdas samtliga på boendet. På Regalskeppsvägen vårdas samtliga kunder på boendet, förutom två som vårdas på sjukhus, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.

– Det känns trots allt tryggt att höra att utbrotten på omvårdnadsboendena Stadsgården och Regalskeppsvägen har lugnat sig sedan förra veckan. Vi har tät kontakt med verksamheterna som gör ett bra jobb för att hålla dem igång trots omständigheterna. Omvårdnaden av de sjuka kunderna sker av personalen och läkare som är knuten till boendena.

– Läget är fortsatt allvarligt och vi fortsätter att förhålla oss till de skärpta allmänna råden i Uppsala län. Det intensiva arbetet att smittspåra fortsätter och det är samtidigt glädjande att höra att vi inte har fått in smitta på fler än två av våra boenden i det här utsatta läget, säger AnnaKarin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Medarbetarna erbjuds vaccinering mot säsongsinfluensa

Snart kommer det att vara möjligt för alla medarbetare på vård- och omsorgsförvaltningen att vaccinera sig mot säsongsinfluensan gratis. ​

– Vi har tagit det här initiativet då Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det är särskilt viktigt att uppnå en hög vaccinationstäckning mot influensa under den pågående pandemin, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

– Vi behöver fokusera på god arbetsmiljö och hälsa så att vi kan hålla våra verksamheter öppna och skydda personer som riskerar svår sjukdom på grund av influensa.

Det är frivilligt för medarbetarna att vaccinera sig. Erbjudandet gäller för alla medarbetare, oavsett anställningsform eller befattning. Vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp har uppmanat till att så många som möjligt antar erbjudandet.

Fast tid för telefonintervju

Vår förvaltningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska finns tillgängliga för intervju på telefon varje onsdag klockan 12.40–13.

Vid frågor, kontakta:

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

AnnaKarin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0171-62 66 93
Mejl: kim.oberg@enkoping.se

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller jessica.lindegren@enkoping.se.

Samlad press­information

14 nya konstaterade fall

Uppdaterad klockan 11.20: Ingen kund vårdas på sjukhus. Samtliga vårdas på boendena.

Under veckan har 14 nya konstaterade fall av corona rapporterats till vård- och omsorgsförvaltningens stab. Anhöriga till de smittade är informerade.

– Vi har tyvärr stora utbrott av smitta på våra omvårdnadsboenden Stadsgården och Regalskeppsvägen, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.

– Ytterligare fyra kunder har konstaterats smittade på Stadsgården och tio kunder på Regalskeppsvägen. Samtliga kunder vårdas på boendena av personalen och läkare som är knuten till dessa.

– Läget är allvarligt och ett intensivt arbete pågår för att smittspåra. Smittkedjorna måste snabbt brytas så att inte fler insjuknar. Då kunderna bor på demensboende innebär det här, precis som vi sa i förra veckan, en hög belastning och utmaning då den sjuke inte alltid kan medverka och förstå försiktighetsåtgärderna. Demenssjukdom är en stor riskfaktor för smittspridning, säger AnnaKarin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

– När vi läser verksamheternas rapporter överraskas vi av att flera av de smittade kunderna är fria från symtom. Covid-19 är ett lurigt virus och rapporterna visar på svårigheten att förhindra smittspridning, men också att äldre inte alltid blir sjuka av infektionen.

– Folkhälsomyndigheten har förlängt de skärpta allmänna råden i Uppsala län till den 17 november. Vi vill återigen understryka vikten av att följa dem och komma ihåg att det innebär att du inte bör besöka vård- och omsorgsboendena. Vi upplever att närstående fortsätter att respektera att undvika besök på boendena och vi är väldigt glada för den omtanken, säger Lotta Tronêt.

Ny rutin för pressinformation

Från och med nästa vecka (46) kommer den samlade pressinformationen från Enköpings kommuns vård- och omsorgsverksamheter att publiceras på onsdagar senast klockan 12, i stället för på torsdagar. Den fasta tiden för telefonintervju ändras också till onsdagar klockan 12.40–13.

– Vi gör förändringen för att vi har ändrat rapporteringsgången inom vår förvaltning. Vi har lägesbilden som vi ska rapportera till länsstyrelsen klar redan på tisdagskvällen. Därför kan vi nu ge en helhetsbild vid lunch på onsdagen. Vi har numera stabsmöte på onsdagar och i början på veckan deltar vi i olika samverkansforum, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

Fast tid för telefonintervju den här veckan (45)

Vår förvaltningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska finns tillgängliga för intervju på telefon torsdagen den 5 november klockan 12.40–13.

Vid frågor, kontakta:

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

AnnaKarin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0171-62 66 93
Mejl: kim.oberg@enkoping.se

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller jessica.lindegren@enkoping.se.

Samlad press­information

Två nya konstaterade fall

Två nya konstaterade fall av corona har rapporterats till vård- och omsorgsförvaltningens stab under veckan. Anhöriga till de smittade är informerade.

– Vi har ytterligare två kunder med konstaterad smitta på omvårdnads­boendet Stadsgården. Kunderna vårdas på boendet av personalen enligt smittskyddsrutinerna, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.

– Vi vet att det är hög risk för smittspridning i länet och i vår omgivning för närvarande. Trots det har vi sedan i somras förhindrat smitta att komma in på i stort sett alla äldreboenden. Nu är tyvärr Stadsgården drabbad och det innebär en ökad belastning och utmaning då det är ett demens­boende. Demenssjukdom innebär riskfaktor för smittspridning då den sjuke inte alltid kan medverka och förstå försiktighetsåtgärder. Inom kommunal vård kan vi inte tvinga någon att vara isolerad, säger AnnaKarin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

– Våra äldreboenden upplever att det har varit lugnt med besökare efter att besöksförbudet hävdes. Närstående har fortsatt visa stor omtanke och respekt för att skydda de äldre och förhindra smitt­spridning. Det är vi tacksamma för och det är viktigt att vi fortsätter på det här sättet, säger Lotta Tronêt.

Fast tid för telefonintervju

Vår förvaltningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska finns tillgängliga för intervju på telefon varje torsdag klockan 12.40–13.

Vid frågor, kontakta:

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

AnnaKarin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0171-62 66 93
Mejl: kim.oberg@enkoping.se

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller jessica.lindegren@enkoping.se.

Samlad press­information

Ett nytt konstaterat fall

Ett nytt konstaterat fall av corona har rapporterats till vård- och omsorgsförvaltningens stab under veckan. Anhöriga till den smittade är informerade.

– Vi har en kund med konstaterad smitta på omvårdnadsboendet Stadsgården. Kunden vårdas på boendet av personalen, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.

– Vi följer Socialstyrelsens författning som publicerades i samband med att besöksförbudet på äldreboendena upphörde för att hålla trygga besök och vi har tagit till oss Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd i Uppsala län.

– Länets smittskyddsläkare har utfärdat skärpta råd för oss i länet med syfte att minska spridningen av covid-19 och detta hoppas vi ska bidra till att minska ytterligare smittspridning till vård- och omsorgsverksamheterna. Vi vill understryka vikten av att följa råden och komma ihåg att råden innebär att du inte bör besöka vård- och omsorgsboenden under kommande veckor. De skärpta råden om att du ska undvika fysisk kontakt med andra än dem du bor tillsammans med innebär att du inte ska besöka våra boenden annat än i särskilda undantagsfall. Det gäller fastän besöksförbudet nu är upphävt, säger AnnaKarin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

– Vi uppmanar till en tid av särskild hänsyn och noggrannhet att följa smittskyddsläkarens beslut och vi hoppas att dessa lokala råd ska bidra till att vi gemensamt lyckas bryta den oroande utvecklingen av smittspridningen i Enköpings kommun.

Veckovis pressinformation och intervjutid återupptas

Från och med nu återupptar vi vår veckovisa pressinformation från vård- och omsorgsförvaltningen kopplat till pandemin. Vi kommer att publicera pressinformationen varje torsdag klockan 12 här i vårt pressrum.

Fast tid för telefonintervju

Vår förvaltningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska finns tillgängliga för intervju på telefon varje torsdag klockan 12.40–13.

Vid frågor, kontakta:

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

AnnaKarin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0171-62 66 93
Mejl: kim.oberg@enkoping.se

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller jessica.lindegren@enkoping.se.

Samlad press­information

Tre nya konstaterade fall av corona

Tre nya konstaterade fall av corona har rapporterats till vård- och omsorgsförvaltningens stab.

– Vi har ytterligare två kunder med konstaterad smitta på Hemtjänst centrum och en på Attendo hemtjänst, som är en privat utförare, säger Barbara Lundgren, tillförordnad förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.

– Kunderna vårdas av Hemtjänst centrum och Attendo hemtjänst i sina hem enligt smittskyddsrutinerna. Kunderna på Hemtjänst centrum har identifierats i smittspårningen som Region Uppsala startade i förra veckan. Attendo hemtjänst rapporterade in sin kund med konstaterad smitta i måndags och där startar nu smittspårningen, säger Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Anhöriga till de smittade är informerade.

Vid frågor, kontakta:

Barbara Lundgren, tillförordnad förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0171-62 52 35
Mejl: barbara.lundgren@enkoping.se

Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0171-62 66 93
Mejl: kim.oberg@enkoping.se

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller jessica.lindegren@enkoping.se.

Samlad press­information

Smitta på Hemtjänst centrum

Tre kunder som konstaterats smittade av covid-19 vårdas nu av Hemtjänst centrum.

Kunderna, som bor i ordinärt boende, vårdas i sina hem enligt smittskyddsrutinerna. Anhöriga till de smittade är informerade.

– Vi har ett lokalt utbrott, en så kallad klustersmitta av covid-19. Så fort personerna visade symtom agerade vi utifrån myndigheternas rekommendationer och startade vård enligt rutinen för smittad patient för covid-19. Personalen på Hemtjänst centrum har agerat helt enligt våra rutiner, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.

– Verksamheten tar utbrottet på stort allvar och arbetar med förebyggande åtgärder. Vi har en tät dialog med Region Uppsalas smittskyddsenhet och Vårdhygien på Akademiska sjukhuset, säger Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Ställer in fysiska möten med många deltagare

På grund av den ökade smittspridningen väljer vi att nu ställa in alla planerade fysiska möten med många deltagare, exempelvis informationsmöten med boende och anhöriga. Deltagarna kommer i stället att få informationen via telefon eller mejl. Alla som påverkas har fått eller kommer att få information.

Vid frågor, kontakta:

Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0171-62 62 40
Mejl: lotta.tronet@enkoping.se

Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0171-62 66 93
Mejl: kim.oberg@enkoping.se

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller jessica.lindegren@enkoping.se.

Samlad press­information

Det här gäller vid besök på äldreboende

I dag, den 1 oktober, upphör besöksförbudet på äldreboenden. Det här gäller när du vill komma på besök.

– Det är för många ett efterlängtat och glädjande besked. För de boende är det viktigt med fortsatt försiktighet vid besöken för att förhindra smittspridning av covid-19, säger Maria Palm, verksamhetsområdeschef äldreomsorg.

– Vi har tagit fram en rutin för hur vi håller säkra besök på våra särskilda boenden för äldre i Enköpings kommun. Vi har följt Socialstyrelsens nya föreskrifter och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur vi som verksamhet kan anpassa våra besöksrutiner.

Det här gäller när du vill göra besök

Fortsätt att tänka på att hålla god handhygien, att hosta och nysa i armvecket, att hålla ett omtänksamt avstånd och stanna hemma om du har symtom av covid-19.

 • Du behöver anmäla ditt besök i förväg till verksamheten. Ring till enheten där din närstående bor innan du kommer.
 • Vi ser helst att ni är max två personer som kommer på besök samtidigt.
 • Var noga med handhygienen. Använd handspriten som står i entrén när du kommer.
 • Du besöker din närstående i dennes lägenhet.
 • Vistas inte i allmänna utrymmen i samband med besöket.
 • Det finns inga särskilda besökstider, men det är inte lämpligt att du gör besök under måltiderna.
 • Om du vill fika tillsammans med din närstående vid besöket sker det i dennes lägenhet.

Mer information om vilka åtgärder vård- och omsorgsförvaltningen gör för att förhindra smittspridning finns på enkoping.se/corona

Kontaktpersoner

Maria Palm, verksamhetsområdeschef äldreomsorg
Telefon: 0171-62 56 78
E-post: maria.palm@enkoping.se

Maria är anträffbar från klockan 10.30 den 1 oktober.

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller jessica.lindegren@enkoping.se.

Samlad press­information

Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1 oktober

Socialminister Lena Hallengren (S) meddelade i dag på en presskonferens att det nationella besöksförbudet upphör den 1 oktober 2020.

– Det är för många ett efterlängtat och glädjande besked att förbudet upphör, men det är viktigt med fortsatt försiktighet när boendena öppnar, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

Vård- och omsorgsförvaltningens stab sammanträder i morgon bitti för att prata om förberedelser inför öppnandet och kommunikationsinsatser som behövs.

– Vi väntar nu in föreskrifter och riktlinjer innan vi påbörjar vårt lokala arbete om hanteringen. Vi kommer att återkomma med mer information om vad det här innebär i Enköpings kommun så snart vi har det.

Kontaktpersoner

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Jessica Lindegren, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 61 72
E-post: jessica.lindegren@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller jessica.lindegren@enkoping.se.

Samlad press­information

Inga nya bekräftade fall

– Vi har inte någon ny bekräftad smitta av covid-19 hos våra kunder inom vård- och omsorg, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Påminner om besöksförbud på äldreboenden

Som bekant har regeringen förlängt besöksförbudet på äldreboenden till och med den 30 september.

– Vi kommer i veckan att påminna våra boende och anhöriga i ett brev om att besöksförbudet fortfarande gäller. Socialstyrelsen har meddelat att personer med påvisade antikroppar mot covid-19 ska kunna besöka sina anhöriga på äldreboende, men att ansvarig chef ska göra en bedömning innan. Vi inväntar Region Uppsalas riktlinje för hur vi hanterar detta. Därför gäller samma restriktioner fortfarande för dessa besökare, säger Maria Palm, verksamhetschef äldreomsorg.

– Vi har också börjat förbereda för hur vi ska kunna ta emot besök inomhus på ett smittskyddssäkert sätt, nu när vi går mot kyligare årstid.

Veckovis pressinformation upphör

Från och med nu upphör vi med vår veckovisa pressinformation från vård- och omsorgsförvaltningen kopplat till pandemin. Vi upplever inte att behovet finns på samma sätt längre och det ser vi som ett positivt tecken.

I stället kommer vi att publicera pressinformation i vårt pressrum när det är aktuellt. När det finns pressinformation kommer vi att mejla till redaktionerna på P4 Radio Uppland, Enköping Direkt, Enköpingsposten och SVT Uppsala.

Om vi ser behovet att återgå till veckovis pressinformation igen kommer vi att meddela redaktionerna via mejl.

Kontaktpersoner

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Maria Palm, verksamhetschef äldreomsorg
Telefon: 0171-62 56 78
E-post: maria.palm@enkoping.se

Jessica Lindegren, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 61 72
E-post: jessica.lindegren@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller jessica.lindegren@enkoping.se.

Samlad press­information

Inga nya bekräftade fall

– Vi har inte någon ny bekräftad smitta av covid-19 hos våra kunder inom vård- och omsorg, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Kontaktpersoner

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Jessica Lindegren, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 61 72
E-post: jessica.lindegren@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller jessica.lindegren@enkoping.se.

Samlad press­information

Inga nya bekräftade fall

– Vi har inte någon ny bekräftad smitta av covid-19 hos våra kunder inom vård- och omsorg, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Kaptensgatan lego och service ska transportera skydds­utrustning till våra verksamheter

– Varje vecka går leveranser av skyddsutrustning och material från vårt centrallager till våra verksamheter. Hittills har servicepoolen inom kommunens arbetsmarknadsenhet hjälpt oss med transporterna, men nu planerar vi för att det ska bli en sysselsättning som vår egen psykiatriverksamhet ska få hjälpa oss med, säger Carina Ohlén, materialsamordnare.

– Kaptensgatan lego och service kommer att sköta packningen och utkörningen så snart vi har beslutat om detaljerna för hur det ska fungera. De blir ett viktigt kugghjul för att vår verksamhet ska fungera under pandemin. Om vi har större transporter, exempelvis på pall, kommer vi även fortsättningsvis att anlita servicepoolen.

– Det känns roligt att vi får det här uppdraget. Våra kunder ser fram emot uppgiften som verkligen känns meningsfull och aktuell, säger Ingela Hjelm, stödassistent på Kaptensgatan lego och service.

Kungsgatan lego och service är en del av vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde psykiatri. Den erbjuder sysselsättning för invånare i Enköpings kommun som har psykisk ohälsa. Målet är att öka kundens livskvalitet genom gemenskap, stöd och sysselsättning. För att få delta behövs ett biståndsbeslut från kommunen.

Kontaktpersoner

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Carina Ohlén, materialsamordnare
Telefon: 0171-62 57 73
E-post: carina.ohlen@enkoping.se

Jessica Lindegren, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 61 72
E-post: jessica.lindegren@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller jessica.lindegren@enkoping.se.

Samlad press­information

Inga nya bekräftade fall

– Vi har fortsatt inga nya bekräftade fall av covid-19 inom våra verksamheter, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Ny rutin för pressinformation

Från och med nästa vecka kommer den samlade pressinformationen från Enköpings kommuns vård- och omsorgsverksamheter att publiceras på torsdagar senast klockan 12, i stället för på måndagar.

– Vi gör förändringen för att vi på torsdagar kan ge en bättre helhetsbild i vår information. Precis som tidigare har vi stabsmöte på vård- och omsorgsförvaltningen på måndagar och torsdagar. I början på veckan deltar vi i olika samverkansforum och på onsdagar rapporterar vi vår lägesbild till länsstyrelsen, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

Kontaktpersoner

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Jessica Lindegren, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 61 72
E-post: jessica.lindegren@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller jessica.lindegren@enkoping.se.

Samlad press­information

Inga nya bekräftade fall

– Vi har fortsatt inga nya bekräftade fall av covid-19 inom våra verksamheter, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Plexiglas har gjort efterlängtade besök möjliga

Flera efterlängtade besök och till och med ett 100-årsfirande har gått att genomföra på omvårdnadsboenden i Enköping den senaste tiden. Det tack vare plexiglasställningar. Alla omvårdnadsboenden i Enköpings kommun har numera plexiglasställningar för att boende ska kunna träffa sina anhöriga på ett säkrare sätt och förhindra eventuell smittspridning.

Läs nyheten om plexiglas på vår webbplats

Kontaktpersoner

Barbara Lundgren, tillförordnad förvaltningschef
Telefon: 0171-62 52 35
E-post: barbara.lundgren@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Jessica Lindegren, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 61 72
E-post: jessica.lindegren@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller jessica.lindegren@enkoping.se.

Samlad press­information

Inga nya bekräftade fall

– Vi har inga nya bekräftade fall av covid-19 inom våra verksamheter. Vi ser en nedåtgående trend i antalet sjuka som helhet i länet och det känns oerhört bra att vi inte har några smittade kunder inom våra vård- och omsorgsverksamheter. Men vi kan inte slappna av utan vi fortsätter noggrant följa upp varje misstanke om symtom på covid-19 och provtagningar pågår, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Kontaktpersoner

Barbara Lundgren, tillförordnad förvaltningschef
Telefon: 0171-62 52 35
E-post: barbara.lundgren@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Jessica Lindegren, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 61 72
E-post: jessica.lindegren@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller jessica.lindegren@enkoping.se.

Samlad press­information

Inga nya bekräftade fall

– Vi har inga nya bekräftade fall inom våra verksamheter. De på Kungsgården och en inom hemtjänsten som varit sjuka i covid-19 har nu friskförklarats. Jag vill berömma personalen på Kungsgården som har gjort ett mycket bra jobb med att begränsa smittan på den drabbade avdelningen, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Kontaktpersoner

Lotta Tronêt, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26
E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya bekräftade fall

– Vi har inga nya bekräftade fall inom våra verksamheter. När det gäller Kungsgården har en av de sjuka avlidit, två har friskförklarats och en vårdas fortfarande avskilt. Personalen på Kungsgården har gjort ett mycket bra jobb med att begränsa smittan på den drabbade avdelningen. Personen inom hemtjänsten har nu tillfrisknat, säger Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Så rapporterar vi smittade

Under pandemin har Enköpings kommuns vård- och omsorgsverksamheter informerat om bekräftade fall och dödsfall kopplat till Corona i regelbundna pressinformationer. Informationen grundar sig i det som händer inom vård- och omsorgsförvaltningens ansvarsområde.

– Från att vi gick upp i stabsläge i mars har vi rapporterat alla de fall med konstaterad smitta som vårdats inom våra verksamheter och de som avlidit inom våra verksamheter. De som vårdats och avlidit inom slutenvården har rapporterats av regionen, säger Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska.

– Vår ambition har hela tiden varit att vara öppna och transparanta kring smittläget inom våra verksamheter. Vi har till exempel gått ut med vilka boenden som haft smitta, säger Agnetha Resin, tillförordnad förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.

Provtagningskapacitet påverkade

– Det som är bra att veta är att i början utförde regionen endast provtagning av så kallade indexfall. Det kan vara så att vi har haft avlidna med coronasmitta men som inte provtagits inom våra verksamheter utan som vi vårdat som misstänkta, baserat på regionens provtagningskapacitet under de första veckorna, säger Kim Öberg.

Enköpings kommun har inte rapporterat fall inom de privata assistansföretagen eftersom de inte har någon koppling till vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet och ansvar.

Kontaktpersoner

Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska
E-post: kim.oberg@enkoping.se
Telefon: 0171-62 66 93

Agnetha Resin, tillförordnad förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen
E-post: agnetha.resin@enkoping.se
Telefon: 0171-62 59 36

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26
E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya bekräftade fall

– Vi har inga nya bekräftade fall inom våra verksamheter. Just nu vårdar vi fem personer som sedan tidigare insjuknat i covid-19. Fyra på Kungsgården och en inom hemtjänsten, säger Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Melodikryss med Trio X - aktivitetsplanering för äldre

Just nu arbetar både Enköpings kommun och Ung Omsorg för att möjliggöra aktiviteter på äldreboenden i Enköping.

Enköpings kommun planerar bland annat för utomhuskonserter, livesändningar och melodikryss med Trio X.

– Vi arbetar just nu för att skapa bra lösningar för kultur inom äldreomsorgen och vi samarbetar med olika studieförbund och kulturaktörer. Vi har även fått ett projektstöd från Region Uppsala för kulturaktiviteter på omvårdnadsboenden, där kommer vi boka en grupp som heter Musikkraft för workshops, säger Sofia Lindstedt, kultursekreterare.

Ung Omsorg planerar bland annat tipspromenad, plantering av frön, podcast, allsång, platsen då och nu, vykort med sommarminnen, frågesport, charader, bingo och sittgympa.

Ung Omsorg projektanställer ungdomar för att dessa skall verka som stöd till äldre inom äldreomsorgen. Sedan 2016 samarbetar Ung Omsorg med Enköpings kommun och finns på Björkbacken, Regalskeppsvägen, Liljegården, Tallgården, Kungsgården och Orion.

Kontaktpersoner

Maria Palm, verksamhetsområdeschef för äldreomsorg
E-post: maria.palm@enkoping.se
Telefon: 0171-62 56 78

Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska
E-post: kim.oberg@enkoping.se
Telefon: 0171-62 66 93

Sofia Lindstedt, kultursekreterare
Telefon: 0171-62 51 27
E-post: sofia.lindstedt@enkoping.se

Daniel Johannesson, verksamhetsansvarig Ung Omsorg
Telefon: 070 - 342 29 48
E-post: daniel@ungomsorg.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26
E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Nya bekräftade fall och ett dödsfall

Det är fyra boende på Kungsgårdens omvårdnadsboende och en inom hemtjänsten som har konstaterats med coronasmitta.

– Alla smittade vårdas i hemmet. Just nu vårdas 4 kunder i kohortvård på Kungsgården. En kund som tidigare varit sjuk i corona och som vårdades på Kungsgårdens omvårdnadsboende har avlidit, säger Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska.

– Vi har varit förskonade en tid när det gäller smitta inom våra verksamheter. Men med tanke på hur det ser ut i samhället där fler och fler slappnar av samt en alltmer oklar symptombild har vi varit medvetna om att nya fall kan komma. Det är avgörande att besöksförbudet på våra äldreboenden respekteras, säger Kim Öberg.

Ökad kapacitet för provtagning av vårdpersonal

Regionens ökade provtagningskapacitet innebär att medarbetare inom vård och omsorg ska prioriteras för provtagning.

– Det är bra att regionen nu kommit igång med en ökad kapacitet, både för allmänheten och vård- och omsorgspersonal. Den ökade kapaciteten gör att smittspårningen blir mer effektiv och att också de med diffusa eller inga symptom har större möjlighet att provtas. Detta är en trygghet för våra verksamheter och de personer i riskgrupp som vi arbetar med, säger Kim Öberg.


Kontaktpersoner

Maria Palm, verksamhetsområdeschef för äldreomsorg
E-post: maria.palm@enkoping.se
Telefon: 0171-62 56 78

Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska
E-post: kim.oberg@enkoping.se
Telefon: 0171-62 66 93

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26
E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Två bekräftat smittade

Det är två personer på Kungsgårdens omvårdnadsboende som har konstaterats med coronasmitta.

– En person vårdas på boendet enligt så kallad kohort-vård som innebär att den sjuke håller sig i sin lägenhet och personalen använder utökad skyddsutrustning. Den andra personen vårdas just nu på sjukhus, säger Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Intervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner

Barbara Lundgren, tillförordnad förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0171-62 52 35
E-post: barbara.lundgren@enkoping.se

Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0171-62 66 93
E-post: kim.oberg@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26
E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya konstaterade fall

Vi vårdar inga nya konstaterade fall av corona inom vård- och omsorgsverksamheterna.


lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33 E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya konstaterade fall

Vi vårdar inga nya konstaterade fall av corona inom vård- och omsorgsverksamheterna.

Introduktion i verksamheterna

Denna vecka får sjuksköterskor från utbildningsförvaltningen introduktion ute i verksamheterna. Därmed är det väldigt nära att de kan gå ut och jobba inom vård- och omsorgsverksamheterna.

– Det känns väldigt bra. Vi får in utbildade personer som kan avlasta för oss i den här utmanande tiden, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

Dessutom arrangeras numera två introduktioner per vecka för de som sökt externt.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33 E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya bekräftade fall

– Vi har inga nya bekräftade fall hos våra kunder efter helgen. Vårt arbete med att hålla våra boenden fria från smitta fortsätter. Det gäller att hålla i och hålla ut, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Besöksförbudet respekteras igen

Det var i samband med mors dag och det fina vädret som flera boenden hade många oanmälda besök. Nu fungerar det igen.

– Verksamheterna säger att det fungerar bra igen. De oanmälda besöken har försvunnit och anhöriga hör av sig innan, precis som du ska göra. Möten sker nu på ett säkert sätt genom de nyproducerade plexiglasställningarna vilket känns toppen när värmen och det fina vädret är här, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Bekräftat fall inom hemtjänsten

– Vi har ett nytt bekräftat fall inom hemtjänsten i privat regi. Personen vårdas i hemmet. Samtidigt kan vi glädjande konstatera att våra boenden just nu är fria från smitta, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Ny rutin för pressinformation

Från och med nästa vecka kommer den samlade pressinformationen från Enköpings kommuns vård- och omsorgsverksamheter att publiceras en gång per vecka. Pressinformationen kommer finnas i kommunens pressrum varje måndag senast klockan 12.

– Förändringen går i linje med att vi kommer ha våra stabsmöten på måndagar från och med nu. Självklart kommer vi fortsätta informera media löpande men den samlade pressinformationen sker nu på måndagar, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya bekräftade fall

– Vi har inga nya bekräftade fall efter helgen. Det är skönt att vi inte har någon smitta på något av våra boenden. Vi jobbar på för att det ska fortsätta vara så, säger Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0171-62 66 93
E-post: kim.oberg@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya bekräftade fall

– Vi har inga nya bekräftade fall. En person inom hemtjänsten vårdas fortfarande i sitt hem. Vi hoppas att våra boenden ska fortsätta vara fria från smitta, även efter helgens många besök. Besöksförbudet gäller och det måste alla respektera, säger Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Läs mer om att besöksförbudet gäller.

Plexiglas och utomhuskonserter

Just nu pågår det olika insatser för att möjliggöra säkra möten mellan boende och anhöriga. Samt olika upplevelser för de boende.

– Tillverkning av plexiglasställningar pågår just nu och som kommer ge boende och anhöriga en chans att ses på ett säkert sätt. Och genom samarbetet med upplevelseförvaltningen erbjuder vi nu utomhuskonserter vid våra boenden. Konserterna som arrangerats hittills har varit uppskattade och tanken är att de kan ge en guldkant i vardagen, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Kim Öberg, biträdande medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0171-62 66 93
E-post: kim.oberg@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya bekräftade fall

– Vi har inga nya bekräftade fall efter helgen. En person inom hemtjänsten vårdas i sitt hem men vi har ingen smitta på något boende, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Utomhuskonserter på äldreboenden

Nu får boende på kommunens äldreboenden chans att njuta av musik när Enköpings kommun tillsammans med regionen och Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder utomhuskonserter.

– Vi är glada att kunna erbjuda de äldre en trevlig musikstund. Jag hoppas att det kan bli en extra guldkant i vardagen, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

Konserterna som kommer framföras är Vårvackert med Linnékvintetten och Vårkonsert med Filip Carvell och Viktoria Ahlman. Här är några inplanerade spelningar:

 • Björkbacken: 2 juni klockan 14:00 i parken. Blåsorkester 14 juni klockan 14:00.
 • Liljegården: Linnekvintetten den 27/5.
 • Tallgården: Konsert 1 juni.
 • Trögdshemmet: Konsert 1 juni.

Plexiglas möjliggör möten på boenden

Just nu tillverkas plexiglasställningar som kommer möjliggöra närmare möten mellan boende och anhöriga. Två stycken är klara och fler är på gång. Alla äldreboenden kommer få plexiglas för att kunna erbjuda denna mötesform. Även andra boenden kan använda sig av plexiglasen för möten. Tallgården och Liljegården blir först att få leverans.

– Det här hoppas vi ska skänka glädje för många äldre och deras anhöriga nu när vardagen ser så annorlunda ut. Vi vet att det är många som längtat efter att få träffa sina nära och kära. Det här gör det möjligt att få komma närmare varandra på ett tryggt sätt, säger Lotta Tronêt.

En instruktion för hur mötena ska ske på ett säkert sätt har tagits fram och skickats till alla boenden. Det är socialpsykiatrins sysselsättning som tillverkar plexiglasställningarna.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

En bekräftad smittad

Det är en person inom hemtjänsten som har konstaterats med coronasmitta.

– Personen vårdas i sitt hem, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Ingen smittad på boenden

– Det är skönt att konstatera att vi inte har någon smitta på något av våra boenden, varken inom äldreomsorg eller LSS. Personalen gör ett mycket bra jobb och vi ser resultat av vårt arbete med att minska smittspridningen, säger Anna-Karin Bye.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya bekräftade fall

Det innebär att vi inte vårdar någon med bekräftad smitta inom vård- och omsorgsverksamheterna.

– Det är mycket glädjande men vår höga beredskap och noggrannhet i varje möte med våra kunder kvarstår. Varje misstänkt fall provtas. Just nu pågår också ett samarbete med regionen kring hur vi säkerställer bästa möjliga rehabilitering för de patienter som kommer att skrivas ut från slutenvården, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya bekräftad fall

– Det är skönt att efter helgen återigen kunna säga att vi inte har något nytt bekräftat fall och att vi inte vårdar någon med covid-19 på våra boenden. Vi har en fortsatt stor noggrannhet och sedan förra veckan arbetar personalen med visir vid alla vårdnära besök hos kunder inom alla vård- och omsorgsverksamheterna, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya bekräftad fall inom vård- och omsorgsverksamheterna

– Det är skönt att vi igen kan meddela att vi inte har någon med bekräftad smitta på våra äldreboenden och LSS-boenden. Vi har fortsatt en stor noggrannhet och respekt för att smittan finns i samhället så vi fortsätter vårt målmedvetna arbete för att motverka smittspridning, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Nya åtgärder för minskad smittspridning

Från och med denna vecka är visir en del av vård- och omsorgspersonalens utrustning. Visir används nu vid alla vårdnära besök hos kunder inom alla vård- och omsorgsverksamheterna.

– Vi hoppas att det här ska bidra till att minska smittspridningen. Vi har hela tiden haft ett nära samarbete med professionen inom regionen och följt deras rekommendationer. Att använda visir i den dagliga vården tror vi är en bra och effektiv åtgärd. Det är viktigt för oss att skapa en god och säker vård samt trygghet för våra kunder och medarbetare så vi tvekar inte med att följa de nya rekommendationerna, säger Anna-Karin Bye.

Förändringen sker efter regionens nya riktlinje. Riktlinjen är tillfällig när smittspridning av covid-19 pågår i samhället och gäller för all vård och omsorg i Region Uppsala och Uppsala län.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

En bekräftad smittad

Det är en person inom hemtjänsten som har konstaterats med coronasmitta.

– Personen vårdas i sitt hem, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Ingen smittad inom äldreomsorgen

Just nu vårdas ingen för covid-19 på kommunens vård- och omsorgsboenden.

– Det är väldigt skönt att konstatera. Personalen gör ett mycket bra jobb och vi ser resultat av vårt arbete med att minska smittspridningen, säger Anna-Karin Bye.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Ett nytt konstaterade fall och två dödsfall

Det är en boende på Trögdshemmet som har konstaterats med coronasmitta. En person har avlidit på Orion och en inom hemtjänsten.

– Vi tar dessa fall av smittsamma utbrott på stort allvar och jobbar med kohort-vård som är en form av isolering som vi använder vid risk för smittspridning. Vi ser även att äldre med bekräftad eller misstänkt smitta förbättras i sin hälsa och när de varit symtomfria över 48 timmar så avslutas kohort-vården och tillvaron för de äldre återgår till att bli mer som vanligt igen, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Pressat läge för personalen

Situationen kring corona innebär merarbete för personal och chefer inom vård och omsorg.

– Vi är redan utsatta på grund av sjukfrånvaro men vi kan också konstatera att pandemin innebär fler arbetsuppgifter, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

– Det handlar bland annat om att vi ska använda särskilda skyddskläder, genomföra smittspårning och att ständigt hålla sig uppdaterad om vilka rutiner som gäller vid vård av Covid-19. Just nu är förvaltningens nätverk för vårdhygienansvariga ombud särskilt viktig. Nätverket med engagerade och kunniga medarbetare är kopplat till Akademiska sjukhuset vilket är en styrka för oss, säger Anna-Karin Bye.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33 E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Ingen bekräftad smittad inom vård- och omsorgs­verksamheterna

De som tidigare varit sjuka i covid-19 har tillfrisknat och just nu vårdar vi ingen med konstaterad smitta inom vård- och omsorgsverksamheterna i Enköping.

– Vi är glada att återigen rapportera att ingen har bekräftad smitta inom våra verksamheter, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Digitala lösningar inom äldreomsorgen

Kommunens vård- och omsorgsverksamheter har bra möjligheter till digitala möten nu under besöksstoppet på äldreboendena. På tio av elva boenden finns det tillgång till wifi.

– Vi var tidiga i Enköping med att ha en bra tillgång till wifi inom äldreomsorgen. Det är vi extra glada för nu när anhöriga inte kan göra fysiska besök. Tack vare wifi på våra boenden kan de äldre fortsätta ha kontakt med närstående genom videosamtal och chatt om de önskar, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

iPads på gång

Dessutom har vård- och omsorgsförvaltningen köpt in iPads som ska kunna användas i verksamheter där behov finns.

– Vi köper in extra iPads för att möjliggöra dessa viktiga digitala möten mellan äldre och anhöriga. De kommer att levereras till de boenden och avdelningar som saknar tillgång till surfplattor. Personalen på våra boenden hjälper de boende med tekniken, säger Lotta Tronêt.

Flera lösningar för möten

– Vi vet att man har olika smarta lösningar för att kunna fortsätta mötas även under besöksförbudet. På till exempel Orion har anhöriga stått utanför fönster och pratat med boende och på Stadsgården skickar personalen bilder till anhöriga vilket säkert är uppskattat hos anhöriga, säger Lotta Tronêt.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information


Ingen bekräftad smittad inom vård- och omsorgs­verksamheterna

De som tidigare varit sjuka i covid-19 har tillfrisknat och just nu vårdar vi ingen med konstaterad smitta inom vård- och omsorgsverksamheterna i Enköping.

– Det är skönt att konstatera att vi just nu inte har någon konstaterad smittad i våra verksamheter. Vi får se hur veckan utvecklar sig, vi väntar på några provsvar, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.


Bra situation kring material och bemanning

Det ser fortsatt bra ut när det gäller tillgång till material. Även bemanningsfrågan är under kontroll.

– Vi har material för en längre period tack vare målmedvetet arbete med inköp och tack vare givmilda företag och privatpersoner. Nu jobbar vi med att göra nödvändiga beställningar av exempelvis förkläden och munskydd så att vi har under hela sommaren. Vi ser också resultatet av vårt bemanningsarbete, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.


lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Ingen bekräftad smittad inom vård- och omsorgs­verksamheterna

De som tidigare varit sjuka i covid-19 har tillfrisknat och just nu vårdar vi ingen med konstaterad smitta inom vård- och omsorgsverksamheterna i Enköping.

– Det är glädjande och ett kvitto på att våra hygienrutiner och målmedvetna arbete med att minska smittspridningen fungerar. Vår kompetenta personal gör ett fantastiskt arbete ute i verksamheterna, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.


IVO-inspektioner i äldreomsorgen

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska analysera vad covid-19 innebär för kvaliteten och säkerheten inom vård och omsorg. Ett syfte är att dra nytta av erfarenheter från verksamheter som lyckats stoppa spridning av smitta. Ett antal äldreboenden i Enköping har kontaktats av IVO.

– Vi välkomnar IVO:s analys. Det är viktigt att externa ögon tittar på hur vi jobbar så vi kan få inspel på utvecklingsområden. Det finns alltid utrymme för förbättringar men jag är samtidigt trygg med vårt arbete ute i verksamheterna. Vi har fantastisk personal som varje dag säkerställer en god vård och omsorg för så många. Och de har varit helt otroliga under denna utmanande tid, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

IVO kommer sammanlagt göra 1000 tillsynsinsatser inom äldreomsorgen i landets samtliga kommuner.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya konstaterade fall

Vi vårdar inga nya konstaterade fall av corona inom vård- och omsorgsverksamheterna.


lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Ett nytt konstaterat fall

Det är en person inom hemtjänsten som har konstaterats med coronasmitta.

– Personen vårdas genom lasarettets hemsjukvård, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.


Ljust kring material tack vare gediget arbete

Enköpings kommun har arbetat aktivt med att säkerställa material och skyddsutrustning till vård- och omsorgsverksamheterna. Vid sidan av de vanliga inköpen gick kommunen tidigt ut med en uppmaning till företag och invånare på Facebook och webbplatsen om att skänka material.

– Vi har gjort allt vi kan för att säkerställa material till våra verksamheter. Gensvaret utifrån har varit fantastiskt. Vi har tagit emot massor av material. Nyss tog vi emot drygt 6 000 långärmade ponchos. Företag, invånare och förskolor har verkligen hjälpt oss och nu har vi material för flera månader framåt, säger Carina Ohlén, materialsamordnare.


lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Carina Ohlén, materialsamordnare
Telefon: 0171-62 57 73 E-post: carina.ohlen@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Ett nytt fall

Det är en boende på Orion som har konstaterats med coronasmitta.

– Vi har nu 4 boenden där vi har konstaterade fall och inget inom hemtjänsten. Vi fortsätter att noggrant bedöma och införa skyddskläder då någon av våra kunder visar tecken på symtom. Vi ser också glädjande att flera av de som varit sjuka på boenden blir friska igen. Vårt arbetssätt med basala hygienrutiner och klädregler fungerar bra. Det visar inte minst situationen på Liljegården som tidigt hade flera fall och som nu snart inte vårdar någon smittad. Vi är stolta över våra medarbetare, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33 E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Ett nytt konstaterat fall

Det är en boende på Kungsgården som har konstaterats med coronasmitta.

– Det är tragiskt med fler smittade men det är samtidigt ganska väntat. Vi har en bra beredskap och vi säkerställer att vi har skyddsutrustning, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33 E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Två konstaterade fall av corona

Det är en boende på Orion och en boende på Kungsgården som har konstaterats med coronasmitta. Kungsgården drivs av Norlandia Care.

– Vi jobbar enligt de rutiner vi har och arbetar med skyddsutrustning för att minska smittspridningen. Vi har en bra dialog med Norlandia Care som är väl rustade med skyddsmaterial och har god beredskap för arbetssätt kring smittsamma utbrott, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

De som konstaterats med corona vårdas enligt kohort-vård som innebär att den sjuke håller sig i sin lägenhet och personalen använder utökad skyddsutrustning. Det innebär också att ett begränsat antal medarbetare jobbar med de sjuka.

Ökad takt för introduktion

Från och med nästa vecka arrangeras två introduktioner per vecka för de som anmält intresse att jobba inom vård och omsorg.

Dessutom är det introduktion nästa vecka för sjuksköterskor från utbildningsförvaltningen som ska gå in och jobba i vård och omsorg.

Bedrägeriförsök mot äldre

Under coronapandemin pågår bedrägeriförsök som framför allt riktar sig till äldre personer. Bedragare utger sig för att vara representanter för Folkhälsomyndigheten för att på så sätt komma åt bankuppgifter.

– Vi måste alla hjälpas åt att sprida Folkhälsomyndighetens och polisens information så att bedragare inte ska kunna utnyttja den pågående coronapandemin för att lura äldre människor, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33 E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information


Dödsfall

En boende på Liljegården som var sjuk i corona har avlidit.

Ytterligare ett konstaterat fall av corona

Det är en boende på Liljegården som har konstaterats med coronasmitta.

– Så fort personen visade symtom följde vi myndigheternas rekommendationer och startade vård enligt rutinen för smittad patient för covid-19. Anhöriga till den smittade är informerade, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

De som konstaterats med corona vårdas enligt kohort-vård som innebär att den sjuke håller sig i sin lägenhet och personalen använder utökad skyddsutrustning. Det innebär också att ett begränsat antal medarbetare jobbar med de sjuka.

– Vi följer de rutiner och rekommendationer som finns för att minska smittspridningen. Vi har en tät dialog med regionen där vi samverkar med läkare som leder vården, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Bättre flöden för provtagning

Vi noterar ett bättre flöde när det gäller provtagning av patienter. Provtagning sker i allt större utsträckning.

Provtagning för personal

När det gäller provtagning för medarbetare finns nu en ny rutin som tagits fram av region Uppsala som innebär att vårdpersonal kan provtas på Lasarettet i Enköping.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33 E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya konstaterade fall

Vi vårdar inga nya konstaterade fall av corona inom vård- och omsorgsverksamheterna.

Stort intresse för att jobba inom vård och omsorg

Förra veckan hölls den första introduktionen för de som vill gå in och jobba inom vård och omsorg. På torsdag är det dags igen.

– Det känns otroligt bra att vi är igång så att vi inom kort får in fler medarbetare i våra verksamheter. Det är fint att se hur hela kommunen samarbetar i frågan för att underlätta för oss, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

I dag har det kommit in 156 ansökningar.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya konstaterade fall

Vi vårdar inga nya konstaterade fall av corona inom vård- och omsorgsverksamheterna.


lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Johan Svensson, kommunikationsstrateg
Telefon: 070-162 55 26 E-post: johan.svensson@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya konstaterade fall

Vi vårdar inga nya konstaterade fall av corona inom vård- och omsorgsverksamheterna.

Första introduktionen genomförd

I går hölls den första introduktionen för de som vill gå in och jobba inom vård och omsorg.

– Vi är nöjda med gårdagen och det känns otroligt bra att vi har startat introduktionerna så att vi snart kan få in fler medarbetare i våra verksamheter. Det är fint att se hur hela kommunen samarbetar i frågan för att underlätta för oss, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

I går hade det kommit in133 ansökningar. Nästa vecka hålls nästa introduktion.

Pressbilder: Det finns bilder från gårdagens introduktion. Kontakta Johan Svensson, kommunikationsstrateg vid intresse: johan.svensson@enkoping.se

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya konstaterade fall

Vi vårdar inga nya konstaterade fall av corona inom vård- och omsorgsverksamheterna.

Första introduktionen för ny personal

I dag hålls den första introduktionen för de som vill gå in och jobba inom vård och omsorg. I dag har det kommit in drygt 130 ansökningar.

– Vi har ett mycket stort behov så introduktionen är efterlängtad. Det känns mycket bra att vi i dag startar introduktionerna så att vi snart kan få in fler medarbetare, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

Vid sidan av de externa ansökningarna är det klart att personal från andra förvaltningar, bland annat sjuksköterskor från utbildningsförvaltningen, ska gå över till vård och omsorg.

Utmaningar kring provtagningar

En utmaning för vård- och omsorgsverksamheterna är att det just nu är begränsad kapacitet för provtagning.

– Det vore en stor trygghet för våra patienter och personal om vi kunde få till fler och snabbare provtagningar. Vi har en tät och bra dialog med regionen och vi arbetar konstruktivt från båda håll kring detta, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya konstaterade fall

Vi vårdar inga nya konstaterade fall av corona inom vård- och omsorgsverksamheterna.

Fler och fler som vill jobba inom vård och omsorg

I går kväll hade det kommit in över 120 personer externa ansökningar. I morgon torsdag hålls den första introduktionen.

– Vi har ett mycket stort behov så introduktionen är efterlängtad, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

Vid sidan av de externa ansökningarna är det klart att personal från andra förvaltningar, bland annat sjuksköterskor från utbildningsförvaltningen, ska gå över till vård och omsorg.

Nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen beslutade om ett besöksförbud på landets samtliga äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft i dag den 1 april.

– De som bor på våra äldreboenden är de som verkligen behöver skyddas från viruset. Därför är ett besöksförbud nödvändigt för att minska smittspridningen, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Sedan tidigare hade vi ett rekommenderat besöksstopp på våra boenden som i och med regeringens beslut nu skärps till ett besöksförbud.

Läs mer i nyheten.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information


Inga nya konstaterade fall

Vi har inga nya konstaterade fall av corona inom vård och omsorg.

Introduktion för ny personal

Nu är det klart med en första introduktion för de personer som vill hjälpa till och gå in och jobba inom vård- och omsorgsverksamheterna. Det har kommit in runt 100 externa ansökningar.

På torsdag eftermiddag hålls den första introduktionen. Media är välkomna att närvara i samband med introduktionen. Se pressinbjudan. PDF (pdf, 272 kB)

– Vi har ett mycket stort behov då vi i delar av våra verksamheter har cirka 15 procent av ordinarie personal sjukskriven. Vi arbetar med en planering ifall 50 procent skule bli sjuka, säger Maria Palm, verksamhetsområdeschef för äldreomsorg.

Vid sidan av de externa ansökningarna är det klart att personal från andra förvaltningar, bland annat sjuksköterskor från utbildningsförvaltningen, ska gå över till vård och omsorg.

Materialbehov och ändrade krav på skyddsutrustning

Efter uppmaningen att skänka material har det kommit in en hel del. Materialet fördelas till de verksamheterna med störst behov. Men eftersom vi fortsatt vårdar många kvarstår behovet av skyddsutrustning.

– Vi har ju både fall av bekräftade smittade och misstänkta. Dessutom har kraven på skyddsutrustningen ändrats så vårt behov är fortsatt stort. Vi behöver till exempel många visir, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Skyddsutrustning som ska användas:

 • Skyddshandskar
 • Förkläden
 • Stänkskydd för ansiktet
 • Visir som är heltäckande för ögon, näsa mun behöver inte kompletteras med munskydd.
 • Skyddsglasögon ska kombineras med ett munskydd klass IIR (vätskeresistent).


lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya konstaterade fall

Vi har inga nya konstaterade fall av corona inom vård och omsorg.

Ny personal på väg in – fortsatt stort behov

Förra veckan gick Enköpings kommun ut med att vi söker personal till vård och omsorgsverksamheterna vilket gav resultat direkt. Det har nu kommit in över 90 externa ansökningar. Senare i veckan hålls det introduktion för de som ska in och jobba.

Vid sidan av de externa ansökningarna är det klart att personal från andra förvaltningar, bland annat sjuksköterskor från utbildningsförvaltningen, ska gå över till vård och omsorg.

– Det är bra att vi är på gång med personal både från kommunen och utifrån. Vi har ju även behov av personer som inte har vårdutbildning men som kan utföra andra uppgifter och underlätta för våra verksamheter. Vi förbereder oss på ett scenario där behovet blir ännu större framöver, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.

Fortsatt stort behov av material

Efter uppmaningen till invånare och företag att skänka material har det kommit in en hel del material. Men det stora behovet kvarstår.

– Vi är otroligt tacksamma för den vilja som finns i Enköping att hjälpa till. Jag hoppas att vi kan få in ännu mer material för behovet kvarstår i våra verksamheter, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya konstaterade fall

Vi har inga nya konstaterade fall av corona inom vård och omsorg.

Stor vilja att hjälpa till med material

I går gick vi ut med en uppmaning till invånare och företag att skänka material. Och redan efter några timmar kom det in material till förvaltningen på kontoret i Enköping.

– Vi var flera här som hjälptes åt att ta emot material under eftermiddagen i går. Fantastisk att se en så konkret vilja att hjälpa oss i denna situation, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Det stora Intresset syntes på kommunens Facebook där inlägget hade delats 253 gånger i dag klockan 11.


Stort intresse att jobba inom vård och omsorg

Även gårdagens information kring det stora bemanningsbehovet inom vård och omsorgsverksamheterna gav resultat direkt. Det har hittills om in 50 externa ansökningar redan de första timmarna.

Dessutom är det klart att sjuksköterskor från utbildningsförvaltningen kommer få introduktion i början av nästa vecka inför att de ska jobba i vård- och omsorgsverksamheterna.

– Det är bra att vi är på gång med att få in nya medarbetare i våra verksamheter. Men vi måste också förbereda oss på ett scenario där behovet blir ännu större framöver, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef.lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya konstaterade fall

Vi har inga nya konstaterade fall av corona inom vård och omsorg.

Akut materialbrist

På grund av den stora bristen på material, främst skyddsutrustning, har vi gått ut med en uppmaning till invånare och företag att skänka material.

- Situationen är väldigt ansträngd. Vi hoppas att vi kan få in material genom våra engagerade invånare och företag och nu har vi riggat för att ta emot material här hos oss, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Vid sidan av detta initiativ samarbetar vi fortsatt med övriga samordnande myndigheter.

Akut behov av medarbetare

Bemanningen inom vård och omsorgsverksamheterna i kommunen står inför rejäla utmaningar.

- Vi behöver mellan 50-100 extra medarbetare redan nu. Vi måste också förbereda oss på ett scenario där behovet blir ännu större, säger Lotta Tronet, förvaltningschef.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Ett nytt konstaterat fall av corona

Vi har ett nytt bekräftat fall av coronasmittad inom LSS-verksamheten. Personen vårdas på sjukhus.

Akut materialbrist

Det är fortsatt stor brist på material, främst skyddsutrustning, i verksamheterna. Beställningar görs i den utsträckning det är möjligt och det sker en samordning hos Länsstyrelsen för länets kommuner. I dag kommer en leverans med bland annat munskydd vilket gör att exempelvis Liljegården och andra verksamheter klarar vården just nu.

- Vi har en tät dialog med Länsstyrelsen och är tacksamma för den samordning som sker i länet. Dagens leveranser gör att vi klarar vården i dag. Men situationen är väldigt ansträngd och vi är i ett läge där vi tar det dag för dag, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Frånvaro bland sjuksköterskor

Bemanningssituationen förvärras inom vård och omsorg. Just nu är det en stor frånvaro bland sjuksköterskor. Ett kommunövergripande arbete pågår med att få fram vårdutbildade medarbetare från andra förvaltningar som kan gå in och jobba inom vård och omsorg.

- Kommunen kraftsamlar och vi hoppas att vi kan få in medarbetare med vårdutbildning snarast. Det är en stor risk att ha så många sjuksköterskor borta, säger Anna-Karin Bye.

Fortsatt besöksstopp

Det är fortsatt besöksstopp på boenden inom vård och omsorg. Det finns stöd för digitala möten. Önskar du kontakt med anhörig på ett boende kan personalen hjälpa till med teknikstöd för till exempel Skype-möten.

lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Samlad press­information

Inga nya fall

Vi har inga nya konstaterade fall av smittade inom vård och omsorg i Enköping. Vi har heller inga dödsfall kopplat till corona.

Materialbrist

Den stora utmaningen är fortsatt brist på material i våra verksamheter. Vi jobbar med att beställa in det som finns att beställa. Bland annat är det stor brist på munskydd. Samordningen sker hos Länsstyrelsen för länets kommuner.

Fortsatt besöksstopp

Det är fortsatt besöksstopp på boenden inom vård och omsorg. Det finns bra stöd för digitala möten. Önskar du kontakt med anhörig på ett boende kan personalen hjälpa till med teknikstöd för till exempel Skype-möten.

- Vår personal är fantastisk. Jag vill hylla alla insatser som görs dygnet runt trots ökad arbetsbörda och utmaningarna just nu inom vård och omsorg, säger Lotta Tronet, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping.

Nytt: lntervjutid

Mellan klockan 12.40-13.00 finns nedanstående personer tillgängliga för intervju.

Kontaktpersoner:

Lotta Tronet, förvaltningschef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Mer information finns på enkoping.se/corona

Pressmaterial

Pressbilder på politiker finns i vårt pressrum.

För övriga pressbilder:
kommunikation@enkoping.se eller johan.svensson@enkoping.se

Ytterligare ett konstaterat fall av corona i Enköping


Publicerad 2020-03-19

En av de boende på Orions omvårdnadsboende har konstaterad smitta av coronaviruset, covid-19. Personen vårdas nu på sjukhus.

Personen insjuknande och skickades in till Akademiska sjukhuset för vård och blev provtagen. Idag kom svaret att det var konstaterad smitta av corona.

När det gäller de smittade på Liljegården har en persons tillstånd försämrats och vårdas nu på sjukhus.

– Vi har flera fall av misstänkt smitta inom våra verksamheter och följer de rutiner och rekommendationer som finns för att minska smittspridningen. Vi har beredskap för att sätta in extrapersonal vid behov. Vi jobbar tätt med andra förvaltningar för att gemensamt hantera behoven inom vård och omsorg. Vår största utmaning just nu är materialförsörjning, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Frågor?

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se

Flera corona­smittade på Lilje­gården


Publicerad 2020-03-18

Sex personer på Liljegårdens omvårdnadsboende i Örsundsbro har konstaterats smittade med coronaviruset.

Samtliga sex insjuknade samtidigt. De vårdas nu på boendet enligt smittskyddsrutinerna. Anhöriga till de smittade är informerade. Ingen annan på boendet visar just nu symptom.

– Så fort personerna visade symtom följde vi myndigheternas rekommendationer och startade vård enligt rutinen för smittad patient för covid-19. Personalen på boendet har agerat som de ska, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping.

Vårdas isolerat

De som konstaterats med corona vårdas enligt kohort-vård som innebär att den sjuke håller sig i sin lägenhet och personalen använder utökad skyddsutrustning. Det innebär också att ett begränsat antal medarbetare jobbar med de sjuka. De medarbetarna jobbar också enbart med de sjuka och har ingen kontakt med övriga boende på Liljegården.

– Vi följer de rutiner och rekommendationer som finns för att minska smittspridningen. Sannolikheten att det kommer bli fler fall inom andra vård- och omsorgsverksamheter är hög. Vi har förberett oss för att möta ett läge med utbredd smittspridning. Vi har en tät dialog med regionen där vi samverkar med läkare som leder vården, säger Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Frågor?

Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Anna-Karin Bye, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS
Telefon: 0171-62 51 33
E-post: annakarin.bye@enkoping.se