Samman­träden

Här hittar du information om när och var kommunens alla nämnder sammanträder.

Samman­trädes­datum 2020

Här hittar du alla nämnders sammanträdesdatum. Läs alla kallelser och protokoll.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagar klockan 18. Lokal: Korsängsskolans aula.

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige

 • 3 februari
 • 2 mars
 • 14 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder tisdagar klockan 13. Lokal: Kungsängslilja, Linbanegatan 12.

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen

 • 14 januari
 • 11 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 1 och 29 september
 • 27 oktober
 • 24 november

Kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott, PLEX

Utskottet sammanträder torsdagar klockan 09. Lokal: Annebergrummet Gnejsgatan 8.

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott, PLEX

 • 23 januari
 • 5 mars
 • 2 och 30 april
 • 4 juni
 • 10 september
 • 8 oktober
 • 5 november
 • 10 december

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder onsdagar. Lokal: Konferensrum Korsängen, Kungsgatan 23.

Sammanträdesdatum för miljö- och byggnadsnämnden

 • 5 februari
 • 4 mars
 • 1 april
 • 6 maj
 • 10 juni
 • 9 september
 • 7 oktober
 • 11 november
 • 9 december

Socialnämnden

Socialnämnden sammanträder måndagar klockan 17 Lokal: Vallbyrummet, Källgatan 4-6.

Sammanträdesdatum för socialnämnden

 • 28 januari
 • 25 februari
 • 23 mars
 • 20 april
 • 18 maj
 • 16 juni
 • 24 augusti
 • 28 september
 • 26 oktober
 • 9 och 23 november
 • 16 december

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden sammanträder onsdagar. Lokal: Annebergrummet Gnejsgatan 8.

Sammanträdesdatum för tekniska nämnden

 • 26 februari
 • 25 mars
 • 29 april
 • 27 maj
 • 17 juni
 • 30 september
 • 28 oktober
 • 25 november
 • 16 december

Upplevelsenämnden

Upplevelsenämnden sammanträder torsdagar. Lokal: Vattunmannen Kaptensgatan 23.

Sammanträdesdatum för upplevelsenämnden

 • 23 januari
 • 13 februari
 • 12 mars
 • 23 april
 • 14 maj
 • 11 juni
 • 10 september
 • 15 oktober
 • 12 november
 • 10 december

Utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden sammanträder onsdagar. Lokal: Linbanegatan 12.

Sammanträdesdatum för utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden

 • 30 januari
 • 27 februari
 • 26 mars
 • 7 maj
 • 18 juni
 • 24 september
 • 22 oktober
 • 19 november
 • 17 december

Valnämnden

Valnämnden sammanträder tisdagar. Lokal: Linbanegatan 12.

Sammanträdesdatum för valnämnden

 • 17 mars
 • 10 november

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden sammanträder torsdagar. Lokal: Hantverkshuset, Rådhusgatan 8.

Sammanträdesdatum för valnämnden

 • 30 januari
 • 27 februari
 • 26 mars
 • 23 april
 • 28 maj
 • 25 juni
 • 26 augusti
 • 24 september
 • 29 oktober
 • 26 november
 • 17 december

Överförmyndar­nämnden

Besök Region Uppsalas webbplats för överförmyndarnämndens sammanträden.

Organisations­schema

Här kan du se kommunens organisation.