Val

Vart fjärde år är det kommunval. Då har du som bor i kommunen chans att välja företrädare till kommunfullmäktige. Vart femte år är det val till Europaparlamentet.

Söndagen den 26 maj 2019 är det val till Europaparlementet. I valet väljer du de politiker som ska representera dig i parlamentet de kommande fem åren. Sverige har 20-21 av 751 eller 705 platser, beroende på om Storbritannien går ur EU innan valet eller inte. Du röstar på partier och kan också personrösta på en enskild politiker.

I kommunvalet röstar du på det parti och de politiker som du tycker ska leda arbetet i kommunen de kommande fyra åren.

Det betyder att du påverkar hur kommunen ska arbeta inom vård, skola och omsorg. Men även inom arbetsmarknadsfrågor, infrastruktur, byggande, integration, näringsliv, miljö, föreningsliv, kultur, idrott och turism.

Vart fjärde år är det val till kommun, region och riksdag.

Det är valnämnden som har hand om valen i Enköpings kommun.

Vanliga frågor

När kan jag rösta i EU-valet?

​Från 11 april kan du brevrösta från utlandet. Från 2 maj kan du rösta via bud. 8 maj startar förtidsröstningen och söndagen 26 maj är valdagen.

Får jag rösta i EU-valet?

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Jag vill arbeta med valet, hur anmäler jag mitt intresse?

Du kan arbeta både på valdagen den 26 maj 2019 och i förtidsröstningen den 8-26 maj. Lämna in din intresseanmälan.

Intresseanmälan

Mer information om att vara valarbetare

Fördjupning