Kommunens organisation

Kommunen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag och förbund.

Enköpings kommun har nio politiska nämnder förutom kommunstyrelsen. Kommunens nämnder är uppdelade utifrån olika verksamhetsområden. Nämnderna bestämmer till exempel hur kommunens tjänstemän ska sköta förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg. Till varje nämnd hör en förvaltning som består av tjänstemän.

Vanliga frågor

Hur många arbetar i kommunen?

Det finns cirka 3 200 anställda inom Enköpings kommun.

Hur fungerar en kommun?

Kommunen ansvarar för en stor del av samhällsservicen i Enköping. Det är politikerna som Enköpings invånare valt som beslutar om vilka uppdrag kommunens medarbetare ska utföra.

Fördjupning

Relaterade sidor

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen