Finskt förvalt­ningsområde

Från den 1 februari 2013 ingår Enköpings kommun i förvaltnings­­område för finska.

Enköping är finskt förvaltnings­område

Sedan den 1 februari 2013 är Enköpings kommun finskt förvaltningsområde. Det innebär ett förstärkt skydd för finnar. Du som bor här har bland annat rätt att använda finska i muntliga och skriftliga kontakter med oss. Kommunen ska även kunna erbjuda äldreomsorg och förskola helt eller delvis på finska. Vi ska därför arbeta för att ha tillgång till finskspråkig personal.

Hur kommunen arbetar med finskt förvaltnings­område

I Enköpings kommun bor närmare 4 800 personer med finsk anknytning (födda i Finland eller minst en förälder född i Finland eller minst en mor/farförälder född i Finland). Det är cirka 11,7 procent av befolkningen på 41 163 invånare.

Som förvaltningsområde för finska arbetar vi bland annat med att:

  • få tillgång till personal med kunskaper i finska
  • kartlägga behov av äldreomsorg och förskola på finska
  • planera och genomföra samråd med minoriteterna 
  • kartlägga om det finns personal inom det kommunala förvaltningarna som behärskar finska språket och är villiga
  • att använda denna kompetens i sin tjänst
  • göra kommuninformation tillgänglig på finska
  • erbjuda äldreomsorg och förskola på finska om så önskas

Lagkrav

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Den handlar om att vi som kommun, och som andra myndigheter, har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Förstärkt skydd

Enköpings kommun har genom ansökan om att bli en finsk förvaltningskommun förstärkt detta skydd för sverigefinländare. Från den 1 februari 2013 ingår Enköpings kommun i förvaltningsområde för finska.

Fördjupning

Verksamhetsberättelse, finskt förvaltningsområde 2019