Kommun­styrelsen

Kommunstyrelsen driver de långsiktiga utvecklings- och framtidsfrågorna för Enköpings kommun.

Kommunstyrelsen styrs av en ordförande och två vice ordförande samt ytterligare tolv ledamöter och sju ersättare. Det finns tre utskott i kommunstyrelsen: arbetsutskottet, personalutskottet och plan-, mark- och exploateringsutskottet (plex-utskottet).

Kommunstyrelsen har en egen förvaltning som heter kommunlendingsförvaltningen. Dessutom gör samhällsbyggnadsförvaltningen en del uppgifter åt kommunstyrelsen.

Vanliga frågor

När sammanträder kommunstyrelsen?

Under 2019 sammanträder kommunstyrelsen 15 januari, 12 februari, 26 mars, 23 april, 21 maj, 27 augusti, 24 september, 22 oktober och 19 november.

Vilka partier styr i Enköpings kommun?

Den politiska ledningen består av en koalition av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Tillsammans har de 23 av 51 mandat i kommunfullmäktige.

Vilka ansvarsområden har Kommunstyrelsen?

Fördjupning