Kallelser och protokoll för kommun­styrelsen

Här kan du ta del av kommunstyrelsens ­och kommunstyrelsens arbetsutskotts kallelser och protokoll.

Hitta på sidan

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. Dokument som är äldre än två år kan du beställa via kommunens diarium.

2021


 

 

2020