Miljö- och byggnadsnämndens protokoll och kallelser

Vi publicerar inte miljö- och byggnadsnämndens kallelser och protokoll på webbplatsen för att de innehåller personuppgifter.

Kallelser och protokoll på papper

Protokollen finns i kommunens kontaktcenter, på miljö- och byggnadsförvaltningen och på Enköpings bibliotek cirka tio dagar efter sammanträdet.