Kallelser och protokoll för utbildnings- och arbetsmarknads­nämnden

Här kan du ta del av utbildnings- och arbetsmarknads­nämndens kallelser och protokoll från 2020 och framåt.

Hitta på sidan

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. Dokument som är äldre än två år kan du beställa via kommunens diarium.

2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-06-17
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 2020-05-07
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 200130
Kallelse och handlingar utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 200130

2019