Bildandet av ny förvaltning kräver politiskt beslut

Publicerad

Inriktningsbeslutet att bilda en ny förvaltning av vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen ska beslutas i kommunfullmäktige.

Kommundirektörens inriktningsbeslut behöver hanteras i politisk ordning. Det är kommunfullmäktige som är ytterst ansvarig att ta beslut om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.

– Den tidsplan vi har kommer att förskjutas framåt. Planen är att ärendet ska behandlas i kommunfullmäktige i mars nästa år, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen och tillförordnad förvaltningschef socialförvaltningen.

Turordning för de politiska besluten

I oktober hanteras frågan på kommunstyrelsens sammanträde. Därefter ska förslaget till beslut ut på remissrunda till nämnderna och råden med svar senast 23 december. I mars 2022 fattar kommunfullmäktige beslut om att fortsätta arbetet att bilda en ny förvaltning eller inte.

Lotta Tronêts arbete fortsätter parallellt

Parallellt med att de politiska besluten inväntas fortsätter Lotta Tronêt tillsammans med sin ledningsgrupp att arbeta enligt sin aktivitetsplan för bildandet av ny förvaltning, så långt det är möjligt.

Vid frågor, kontakta:

Ulrika K Jansson, kommundirektör

Telefon: 0171-62 66 40

E-post: ulrika.jansson@enkoping.se

Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen och tillförordnad socialchef

Telefon: 0171-62 62 40

E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Tidigare nyhet