Kallelser och protokoll för tekniska nämnden

Här kan du ta del av tekniska nämndens kallelser och protokoll från 2020 och framåt.

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. Dokument som är äldre än två år kan du beställa via kommunens diarium.

2021

2020