Kallelser och protokoll för vård- och omsorgs­nämnden

Här kan du ta del av vård- och omsorgsnämndens ­kallelser och protokoll från 2020 och framåt.

2021

2020

Nämndsammanträdet den 26 november är inställt.

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. Dokument som är äldre än två år kan du beställa via kommunens diarium.