Kallelser och protokoll

Kallelser och protokoll för Enköpings kommunala finska samråd.

2019 års sammanträden

Minnesanteckningar från 2019-02-19PDF (pdf, 1 MB)

2018 års sammanträden

Minnesanteckningar från 2018-10-17PDF (pdf, 303 kB)

Minnesanteckningar från 2018-05-03PDF (pdf, 2 MB)

Minnesanteckningar från 2018-02-01PDF (pdf, 386 kB)