Kommu­nala tillgänglighets­rådet

Enköpings kommunala tillgänglighetsråd arbetar för en förbättrad
verksamhet och service för kommuninvånare med funktionsnedsättningar.

Rådet består av en ordförande, en vice ordförande, sju ledamöter och sju ersättare.

Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningskontorets kansli.

Vanliga frågor

Vad är tillgänglighetspriset?

Från och med 2018 delar Enköpings kommun ut ett årligt tillgänglighetspris. Det ska uppmärksamma insatser som förbättrat livsvillkoren och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Priset ska lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en tillgänglig kommun där alla har lika möjligheter. Du får nominera dina egna kandidater till kommunala handikapprådet.

Tillgänglighetspriset är ett medborgarförslag som kommunfullmäktige beslutat om.

När sammanträder kommunala tillgänglighetsrådetrådet?

Under 2019 sammanträder Enköpings kommunala tillgänglighetsråd den 7 februari, 21 mars, 16 maj, 26 september, 31 oktober och 12 december.

Fördjupning