Information när något hänt

När något hänt är det viktigt att kommunen och andra kommer ut med information så snabbt som möjligt. Det är också viktigt att du håller dig uppdaterad med korrekt information.

Information efter händelsen

En viktig del av krisberedskapen är att förbereda sig på att så snabbt och effektivt som möjligt komma ut med information om att något hänt. Om en händelse inträffar ska du larma 112.

Korrekt information

I en krissituation kan det vara oerhört viktigt att få tillgång till korrekt information. Samtidigt är det i krissituationer vanligt att ryktesspridning och direkta felaktigheter får spridning som riskerar att sprida mer oro och försvåra hanteringen av situationer.

Enköpings kommun kommer vid en större händelse göra sitt bästa för att du ska få den information som kan vara viktig för dig. Vi använder våra normala kanaler som enkoping.se och vår Facebook-sida. Vid behov kan vi även använda oss av ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Nationellt är krisinformation.se den officiella kanalen för bekräftad information.

Film om hemberedskap inom kommunikation

Viktigt meddelande till allmänheten

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser. Varningssystemet ger information i radio, TV och SVT: s text-tv på sidan 599, samt i vissa fall utomhusvarningssystemet ”Hesa Fredrik”, som är en tuta.

Vid sju sekunders tut, gå inte ut!

Vid olyckor används larmsignalen ”viktigt meddelande” för att varna allmänheten. Signalen består av sju sekunder långa tjut med 14 sekunders paus. Den pågår under minst två minuter. Signalen provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.

Hur ska jag agera om larmet går?

  • gå inomhus
  • stäng alla fönster och dörrar samt ventilation
  • lyssna på radio/TV för mer information och instruktioner.

Hur vet jag att faran är över?

När faran är över hör du en lång signal som pågår 30–40 sekunder.