Infor­mation till företag med

anledning av corona­viruset

Här finns fördjupad information för företagare med anledning av coronaviruset, covid-19.

Åtgärder för företagare

Senast uppdaterad: 23 mars 2021, klockan 8.52

Här presenterar vi åtgärder vi gör för att stödja företagarna. Vi arbetar vidare med frågan och fyller på sidan med ny information vartefter.

Enköpings kommun har valt att senarelägga de årliga avgifterna för livsmedel- och dricksvattenkontroll för de privata aktörerna till september efter ett beslut av miljö- och byggnadsnämnden. De kommunala och offentliga verksamheterna ska faktureras under våren 2021.

Debitering på grund av lagstiftning

Kommunen är skyldig enligt lag att ta ut en årlig avgift för livsmedelskontrollen och denna avgift ska täcka de kostnader som kontrollmyndigheten har för kontrollen. Livsmedelskontrollen utförs för att säkerställa säkra livsmedel och en hög skyddsnivå för konsumenterna och är klassad som en samhällsviktig verksamhet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Därför behöver den utföras i samma omfattning som under normala omständigheter.

Om du vill korta ner betaltiden på din faktura till kommunen kan du kontakta vår ekonomiavdelning. Ring eller maila Kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 eller skicka e-post till kommunen@enkoping.se.

Genom att korta ner kommunens betalningstid till 10 dagar kan vi bidra till att stärka företagarnas ekonomi. Vi gör en individuell bedömning. Kontakta vår ekonomiavdelning via vårt kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 eller mejl kommunen@enkoping.se.

Vi prioriterar en skyndsam handläggning av fakturorna men kan inte garantera 10 dagar. Vi kommer fortsätta att granska och attestera i enlighet med attestreglementet.

 • Vi gör det enklare för verksamheter att flytta ut på gator och torg. Du som vill ha igång din uteservering ansöker om tillstånd hos tillståndsenheten på polisen. Vi får sedan din ansökan från polisen och svarar så fort vi kan. När ansökan är färdig kör vi ut staketet till dig.
  Ansök om tillstånd hos tillståndsenheten på polisens webbplats
 • Du som vill ha verksamhet på torget kan hyra en torgplats.
  Läs mer om att hyra en torgplats på kommunens webbplats
 • Vi förlänger säsongen för uteserveringar till och med den 31 oktober 2021, det vill säga en månad längre än normalt.
 • Vi debiterar inga avgifter för markupplåtelse för uteserveringar och torghandel under 2021.

 • Om du har svårt att betala en faktura till kommunen kan du kontakta vår ekonomiavdelning via vårt kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00 eller mejl kommunen@enkoping.se. Vi gör alltid en individuell bedömning och är generösa med anstånd med betalning, så långt det är möjligt.
 • Om du är hyresgäst hos kommunen och har svårt att betala lokalhyran kan du begära anstånd med betalning. Vi gör alltid en individuell bedömning och är generösa med anstånd med betalning, så långt det är möjligt.

Regeringen har beslutat om ett regelverk för tillfälligt sänkta fasta hyror för utsatta branscher. Kommunen följer det regelverket.

Om stöd för sänkta hyror på länsstyrelsens webbplats

  Hantering av vatten- och avloppsfakturor (VA) fortsätter enligt ordinarie process. Däremot är vi extra vaksamma för företagens behov och försöker anpassa och vägleda er för att hitta möjliga lösningar. Du ska alltid kontakta kommunens kontaktcenter för hjälp.

  Kontakta kommunens kontaktcenter

  Anstånd med VA-faktura

  Du kan få anstånd på fakturan upp till tre månader eller i enlighet med kommunens policy.

  Exempel på hjälp

  • Läs av din vattenmätare oftare:
   Genom att läsa av mätarställningen själv kan du följa och betala för din förbrukning med tätare intervall. För att kunna fakturera rätt kostnad behöver vi få in avläsningen innan följande datum:
  • 1 april
  • 1 augusti
  • 1 december
  • Rätt mätarstorlek:
   Kontrollera att du har rätt mätarstorlek. Med en mindre storlek kan du sänka den fasta kostnaden. Storleken på mätaren beror på vattenflödet och måste ha rätt dimensioner. Du behöver kontakta en rörmokare för att fastställa vilken mätare som behövs. Kontakta oss via mejl så skickar vi blankett och information om byte av vattenmätare. Vi bjuder på den administrativa ändringskostnaden som är på 534 kronor.

  E-post du mejlar till för att få en blankett och information om byte av vattenmätare: anslutningva@enkoping.se

  • Vi håller tekniskt samråd via telefon och Skype så långt det är möjligt. Det förutsätter att vi har fått de handlingar vi behöver i förväg. Ju bättre underlag vi har, desto snabbare blir vår hantering.
  • Öppet hus för bygglov och enskilt avlopp är inställt tillsvidare, men i stället svarar vi på dina frågor samma tid på telefon eller mejl på torsdagar klockan 16–18. Ring 0171-62 50 00 eller mejla till bygglov@enkoping.se. Du kan även boka tid för besök i vår e-tjänst.
  • Du kan sköta många av dina ärenden digitalt i våra e-tjänster.
   Här på kommunens webbplats hittar du e-tjänsterna
  • Vi ber om din förståelse att ha god framförhållning när du bokar tid för arbetsplatsbesök och slutsamråd.
  • Vi ber om din förståelse att ha god framförhållning när du beställer kartor av olika slag och vill göra adressändringar.

  • För att undvika fysiska möten erbjuder vi digital kontakt, så långt det är möjligt. Hör av dig till oss så bjuder vi in till digitalt möte.

  • Vi bokar i första hand om konferenser som vi har bokat hos våra leverantörer, i stället för att boka av.

  • Vi fortsätter att handlägga anmälnings- och tillståndsärenden som vanligt, både enligt miljöbalken och enligt livsmedelslagstiftningen.
  • Vi ställer generellt inte in miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsinspektionerna i verksamheterna, men vi anpassar dem på olika sätt för att underlätta för företagarna.
  • Vi prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Vi för dialog med verksamheten i pågående tillstånds- och tillsynsärenden. Tillsynsärenden kan inte avbrytas, men det kan däremot tillstånds- och anmälningsärenden.
  • Vi inspekterar inte verksamheter med känsliga grupper som ska undvika kontakt med externa parter, till exempel vårdboenden. Det gäller både livsmedels- och hälsoskyddstillsyn. Men vid misstanke om matförgiftning kommer vi att arbeta på samma sätt som vanligt.

  Nyföretagarhjälpen erbjuder kostnadsfri rådgivning och extra stöd till företagare som står inför utmaningar i samband med pandemin. Vi finns för dig som startat ditt företag under de senaste tre åren, som behöver någon att prata med och få information om vilka regler som gäller. Nyföretagarhjälpen är ett samarbete mellan Nyföretagarcentrum Enköping och Håbo och Enköpings kommun.

  Boka tid för nyföretagarhjälpen på Nyföretagarcentrums webbplats

  Under pandemin planerar och genomför Räddningstjänsten sin tillsyn utifrån skydd av riskgrupper, mot­parter och sin egen personal. På Räddningstjänstens webbplats finns ett informationsblad om hur de arbetar med tillsyn under coronapandemin.

  Hitta infoblad och blanketter på Räddningstjänstens webbplats

  • Under första halvåret 2021 kommer vi inte att ta ut några avgifter för tillsyn enligt alkohollagen samt avgifter för tillsyn vid försäljning av tobak, folköl, e-cigaretter, påfyllnadsbehållare och vissa receptfria läkemedel.
  • Under 2021 tar vi ut avgift för anmälan och tillståndsprövning.

  • Om det uppstår ett akut behov av varor eller tjänster där vår ordinarie leverantör inte kan tillgodose behovet, kan vi eventuellt tillämpa direktupphandling. Vid en direktupphandling kommer inte något underlag att publiceras, utan kommunen vänder sig direkt till den eller dem som kan tillgodose behovet. De inköp som genomförs inom ramen för en direktupphandling är enbart för att avvärja den akuta situationen, vilket är fram till dess ordinarie avtal kan användas igen eller till dess annonserad upphandling kan publiceras.

  För dig som driver livsmedels­verksamhet

  Regler för restauranger och krogar

  Folkhälsomyndigheten har beslutat om en föreskrift som innebär att endast bordsservering tillåts på restauranger, barer och kaféer med mera. Kommunens miljöavdelning kan hjälpa dig som företagare att förstå bestämmelserna. Vi kan också tipsa om var du kan hitta mer information. Föreskriften innebär att smittskyddsläkare kan stänga verksamheter som inte följer regelverket.

  Regler för restauranger och krogar på Folkhälsomyndighetens webbplats

  Begränsningar i storlek på sällskap

  För motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas till fyra personer.

  Skärpta föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

  Information till företagare på Livsmedelsverkets webbplats

  Begränsade öppettider för serveringsställen

  Den 24 februari fattade regeringen ett beslut som gör det möjligt för Folkhälsomyndigheten att begränsa öppettiderna för samtliga serveringsställen som till exempel restauranger, kaféer och barer.

  Från och med 1 mars 2021 införs en nationell begränsning av öppettiderna till klockan 20.30 för samtliga serveringsställen. Serveringsställen kommer dock att kunna ha öppet för avhämtning eller hemleverans efter klockan 20.30.

  Läs mer om begränsade öppettider för serveringsställen och skärpta allmänna råd på regeringens webbplats

  Begränsningar att servera alkohol

  För att förhindra ökad smittspridning av coronaviruset har regeringen beslutat att alkoholförsäljning ska förbjudas på bland annat restauranger och barer efter klockan 20.00.

  Läs mer om regeringens beslut kring alkoholförsäljning på deras webbplats

  Restaurangerna måste utrymmas klockan 20.30 på grund av förbudet att servera alkohol

  Från och med den 18 februari 2021 måste alla restauranger med serveringstillstånd i Enköpings kommun utrymma lokalerna senast klockan 20.30. Som restaurangägare får du efter att ha utrymt lokalen återöppna igen klockan 21.30 för att servera mat, lättdrycker och folköl.

  Om du vill återöppna din restaurang för servering av mat, lättdrycker och folköl klockan 21.30 måste du anmäla det till kommunen.

  Rumsservering och servering ur minibarer på hotellrum omfattas inte av förbudet. De verksamheter som bara har folkölsservering omfattas inte heller.

  Information till restauranger och andra serveringsställen med anledning av covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats

  För dig som driver yrkesmässig hygienisk verksamhet

  Norge och Danmark tillfälligt stoppat all form av yrkesmässiga hygieniska behandlingar. Folkhälsomyndigheten ännu inte bedömt det som nödvändigt att stänga ner hygieniska behandlingar i Sverige, men detta kan eventuellt ändras framöver.

  Information från Socialstyrelsen om yrkesmässig hygienisk verksamhet på socialstyrelsens webbplats

  Beslut från regeringen

  Sveriges regering har presenterat ett antal åtgärder för att mildra de ekonomiska effekter som utbrottet av corona, covid-19, har medfört.

  De olika åtgärderna för företag handlar bland annat om korttidspermittering, att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader och likviditetsförstärkning via skattekontot.

  Ekonomiska åtgärder med anledning av covid-19 på regeringens webbplats

  Få rådgivning och stöd

  Om du som är företagare har frågor eller behöver stöttning inom områden där vi har kunskap är du välkommen att kontakta kommunens näringslivsenhet eller våra förvaltningar via kontaktcenter. Som kommun ska vi göra vårt bästa för att underlätta för dig som företagare.

  Kontaktcenter

  Telefon: 0171-62 50 00
  E-post: kommunen@enkoping.se

  Informationsmaterial för serveringar

  • BordspratarePDF (pdf, 1 MB) - Tre stycken olika affischer som påminner om att vi tillsammans kan hjälpa till att hålla samhället öppet. Vi kan fortsätta ses och ha roligt i coronatider så länge vi visar extra hänsyn, undviker långa köer och trängsel. Affischerna illustrerar hur människor umgås i olika sociala miljöer med en armlängds avstånd till varandra. Affischerna finns i tre olika färger: blå, beige och rosa.
  • Bordspratare med stansmallPDF (pdf, 1 MB) - Samma affischer som ovan.
  • AffischPDF (pdf, 559 kB) - Affisch som påminner om att du kan fortsätta ha roligt i coronatider och så länge vi visar extra hänsyn, undviker trängsel och långa köer, kan vi fortsätta att träffas ute. Illustrationen på affischen visar tre personer på en restaurang. En av personerna är servitör. De alla håller säkert avstånd och ser glada ut.
  • Illustration med kypare
  • Illustration café
  • Illustration med kock
  • Illustration- Håll avstånd
  • Animation för sociala medier- Håll avstånd

  Informationsmaterial från länsstyrelsen

  Informationsblad om den nya covid-19-lagen för verksamheter som bedriver handel

  Aktuella länkar

  Information till näringlivet från Folhälsomyndigheten

  Information till näringlivet från regeringen

  Råd och stöd på externa webbplatser