Torka, värme och brandrisk

Hur tar du hand om dig själv under en värmebölja och vad gäller när det är torka? På den här sidan har vi samlat viktig information om torka, värme och brandrisk, till dig som bor i kommunen.

Vid torka

Spara på vattnet

För att det inte ska bli brist på dricksvatten behöver alla hjälpas åt att spara på vattnet. Du kan få mer information och läsa om olika tips på vår webbsida om att spara på vatten.

Läs mer om hur du kan spara på vattnet

Kan jag hämta vatten hos kommunen om min brunn sinar?

Kommunen behöver liksom alla andra vara sparsamma med vattnet. Vi har därför inte möjlighet att sälja vatten till dig med en privat brunn. Men om din brunn har sinat och du behöver så kallat nödvatten (5 liter per person och dygn), kan du kontakta oss på 0171-62 50 00.

Läs mer om hur du ser över din brunn

Läs även mer information gällande egen brunn på Livsmedelsverkets webbplats

Måste jag ha tillstånd för att ta vatten från sjö eller vattendrag till bevattning?

I de allra flesta fall måste du ha tillstånd för att vattna odlingar, golfbanor, parker, virkesupplag och idrottsplatser. Du behöver även ha tillstånd om du behöver reglera ett vattendrag för att magasinera vatten till din bevattning.

Du ansöker om tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Vem som helst som behöver bevattna kan ansöka om ett tillstånd.

Läs mer om tillstånd för att ta vatten till bevattning

Läs mer om bevattning på Jordbruksverkets webbplats

Kontakta mark- och miljödomstolen för att ansöka om tillstånd

När behöver jag inte ansöka om tillstånd?

 • Om du ska ta ut en mindre mängd vatten kan det räcka att du anmäler det till länsstyrelsen. Men om du har ett tillstånd kan du känna dig säkrare, då en anmälan inte ger dig samma rättigheter som ett tillstånd.
 • Tillstånd eller anmälan behövs inte om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas när du gör vattenuttaget. Ifall någon påstår att en skada har uppstått och du inte har tillstånd, är du skyldig att bevisa att uttaget inte har påverkat omgvningen.
 • Du behöver inte heller ha ett tillstånd för bevattning av den egna villaträdgården eller när du tar vatten till dina djur. Det anses som husbehovsvatten och behöver normalt inte anmälas till länsstyrelsen. Men du kan alltid ringa till länsstyrelsen om du är tveksam.

Kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län om du vill ta en mindre mängd vatten

Var går gränserna för när jag måste ansöka om tillstånd?

Du måste ansöka om tillstånd från mark- och miljödomstolen för:

 • uttag av ytvatten från vattendrag om uttaget överskrider 600 kubikmeter per dygn, dock max 100 000 kubikmeter per år.
 • uttag av ytvatten från annat vattenområde som sjö eller damm, om uttaget överskrider 1000 kubikmeter per dygn, dock max 200 000 kubikmeter per år.

Läs mer om var gränserna går för när du måste ansöka om tillstånd

Källa: Jordbruksverket

Vid värme

Värmebölja

Höga temperaturer kan vara påfrestande på hälsan, därför är det viktigt att du vet hur du tar hand om dig själv på bästa sätt vid värmeböljor.

Se till att följa Folkhälsomyndighetens råd när det är varmt ute:

 • Se till att dricka vatten ofta.
 • Vädra gärna på natten, eller när det är svalare utomhus än inomhus.
 • Använd gardiner och persienner för att stänga ute solskenet.
 • En kall dusch eller en blöt handduk om nacken är bra för att svalka sig.
 • Undvik fysisk ansträngning under dygnets varmaste timmar.
 • De flersta mediciner ska förvaras svalare än +25 grader, läs på bipacksedeln.

Läs mer om värmeböljor på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vissa är särskilt känsliga vid värme

Äldre personer och små barn är känsligare för höga temperaturer och har svårare att känna törst. Se därför till att de får i sig tillräckligt med vätska under dagen.

Ävem gravida, kroniskt sjuka, personer med funktionsvariation och personer som tar vissa läkemedel kan vara särskilt känsliga för värme. Se till att tipsa dem om råden.

Läs mer om råd vid mycket varmt väder på 1177 Vårdguidens webbplats

Ifall du behöver söka vård

Ring 112 genast om du eller någon annan har misstänkt värmeslag.

Ring telefonnummer 1177 om du istället vill ha sjukvårdsrådgivning.

Vid brandrisk

Läget just nu

Från och med den 30 juli klockan 8.00 är det eldningsförbud i hela Uppsala län, vilket Länsstyrelsen i Uppsala län i samråd med länets räddningstjänster beslutat om. Förbudet gäller tillsvidare.

 • Ute i skog och mark får du inte grilla, elda eller bränna med fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför samhållen bebyggelse.
 • Du får däremot grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats, exempelvis badstranden eller längs en vandringsled.
 • Du får använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, det kan vara ett friluftskök. Under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för antändning och brandspridning är låg. Ett tips är att ta med och använda en mattermos.
 • Inom sammanhållen bebyggelse får du grilla på iordningställda grillplatser. Det kan vara grillplatsen på innergården mellan bostadshusen.
 • Du får grilla på grillen på din egen tomt. Tänk då på att platsen där du grillar ska vara utformat så att det inte finns risk för antändning eller brandspridning.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats om det skärpta eldningsförbudet i Uppsala län

Grilla säkert i sommar!

Detta ska du tänka på:

 • Se till att det inte är eldningsförbud.
 • Ha vatten nära för att släcka elden.
 • Placera grillen stadigt och ett par meter från husvägg, plank eller annat som kan börja brinna.
 • Engångsgrillar är inte säkra grillplatser. De startar många markbränder. Måste du använda en ska den placeras på obrännbart underlag.
 • Lämna aldrig grillen utan bevakning.
 • Dränk kolen med mycket vatten och var säker på att allt svalnat innan du slänger resterna i soporna.
 • Det kan innebära livsfara att grilla på en inglasad balkong eller direkt under en annan balkong. Se vilka regler som gäller där du bor.
 • Kolla att gasolgrillen och gasolslangen är hel och tät.
 • Kolla att elgrillens kontakter och sladdar är hela.

Källa: Uppsala brandförsvar

Läs mer om hur du grillar säkert på länsstyrelsens webbplats

Läs mer om hur du grillar säkert på räddningstjänstens webbplats