Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en byggnad som i krislägen kan öppnas för alla som inte har tillgång till värme eller elektricitet. Det är för att man ska kunna värma sig, få information och annat.

När används trygghetspunkter?

Det är kommunens krisledningsorganisation som beslutar om kommunen ska använda trygghetspunkterna.

Vilka trygghetspunkter finns i Enköpings kommun?

  • brandstationen i Veckholm
  • brandstationen i Örsundsbro
  • brandstationen i Fjärdhundra
  • Idrottshuset i Enköping.

Hur vet jag om trygghetspunkterna används?

Om trygghetspunkterna behöver öppnas får du veta det via:

Finns skyddsrum i Enköping?

Ja, du kan se var skyddsrummen finns i Enköping via en karta från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

MSB:s karta för skyddsrum