Torkan 2018: Vatten och djurfoder

Sommaren 2018 har varit rekordvarm, vilket lett till torka. Vi har samlat viktig information och tips till dig som bor i kommunen, och även dig som äger djur.

Den här sidan uppdaterar vi så fort vi kan med ny information om dagsläget.

Spara på vattnet

För att det inte ska bli brist på dricksvatten behöver alla hjälpas åt att spara på vattnet. Du kan läsa mer om att spara på vatten på vår webbsida om grundvattennivåer.

Grundvattennivåer

Självklart sparar även kommunen på vattnet. Vi har till exempel halverat vår bevattning i parkerna. Du kan läsa mer om vad kommunen gör på vår webbsida om att spara vatten.

Så här sparar kommunen

Hjälp till djurägare som drabbas av torkan

Kommunen erbjuder djurägare i kommunen att använda gräs från en del av stadens grönytor som foder. Vi är glada att kunna hjälpa så många som möjligt.

På de ytorna vi har går det inte att köra med maskiner, men det går att hägna in ytorna och ha djur på bete.

Om du är intresserad kan du ringa oss på 0171-62 50 00. Det är först till kvarn som gäller.

Du som djurägare ansvarar själv för att hägna in området och kontrollera det innan du släpper ut djuren. Du får inte någon ersättning från kommunen för detta. Observera att detta är ytor som vi normalt inte använder på det här sättet. Det kan därför finnas burkar, plast och annat olämpligt i gräset.

Möjlighet att köpa vatten från en grannkommun

Kommunen behöver liksom alla andra vara sparsamma med vattnet. Vi har därför inte möjlighet att sälja vatten till dig med privat brunn. Om din brunn har sinat kan du som är djurhållare däremot få hjälp att komma i kontakt med en närliggande kommun för att diskutera möjligheten att köpa vatten från dem. Kontakta oss i så fall på 0171-62 50 00.

Vi köper svenskt kött

Ett önskemål från de lokala lantbrukarna är att kommunen stödköper mer svenskt kött. Kommunen har redan ett avtal med en lokal leverantör av kött och charkprodukter, och det mesta av kommunens kött kommer därför redan från de uppländska lantbrukarna.

Behöver du stöd och råd?

För att hjälpa dig som lantbrukare har Lantbrukarnas riksförbund (LRF) satt upp en stödtelefon. Hit kan du ringa om du behöver råd och stöd. De som svarar hjälper dig och kan hänvisa dig vidare dit du behöver komma.

Du når stödtelefonen på telefonnummer 0771-18 08 11. Telefonen har öppet vardagar klockan 8-17.

Kan jag hämta vatten hos kommunen om min brunn sinar?

Kommunen behöver liksom alla andra vara sparsamma med vattnet. Vi har därför inte möjlighet att sälja vatten till dig med privat brunn. Men om din brunn har sinat och du behöver så kallat nödvatten (5 liter per person och dygn), kan du kontakta oss på 0171-62 50 00.

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig med eget vatten.

Måste jag ha tillstånd för att ta vatten från sjö eller vattendrag till bevattning?

Om du ska ta vatten från sjö eller vattendrag behöver du i de allra flesta fallen ett tillstånd enligt miljöbalken. Du ansöker om tillstånd hos mark- och miljödomstolen. Vem som helst som behöver bevattna kan ansöka om ett tillstånd. Du kan vara markägare, arrendator, golfbaneägare, driva industri eller av annan anledning behöva ta vatten för bevattning.

Om det handlar om mindre vattenuttag kan det räcka att du anmäler det till länsstyrelsen, men om du har ett tillstånd kan du känna dig säkrare. Under torrperioder konkurrerar vi alla om vattnet. Det kan bli konflikter mellan olika intressen som är beroende av vatten.

Jordbruksverkets webbplats: Bevattning, ansök om tillstånd och få svar på vanliga frågor

Kontakta mark- och miljödomstolen

Kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län

När behöver jag inte ansöka om tillstånd?

Om du bara gör ett mindre vattenuttag från sjöar och vattendrag behöver du inte ansöka om ett tillstånd. Då räcker det att du gör en anmälan till länsstyrelsen. Men tänk på att en anmälan inte ger dig samma rättigheter som ett tillstånd.

I miljöbalken finns en undantagsregel som säger att om det är uppenbart att inga allmänna eller enskilda intressen skadas när du gör vattenuttaget behöver du varken anmäla eller ansöka om tillstånd. Om du inte har tillstånd är du skyldig att bevisa att uttaget inte har påverkat omgivningen, ifall någon annan påstår att en skada har uppstått.

Du behöver heller inte ha ett tillstånd för bevattning av den egna villaträdgården eller när du tar vatten till djur. Det anses som husbehovsvatten och behöver normalt inte anmälas till länsstyrelsen, men ring gärna och prata med länsstyrelsen om du är tveksam.

Kontakta Länsstyrelsen i Uppsala län

Källa: Jordbruksverkets webbplats

Var går gränserna för när jag måste ansöka om tillstånd?

Du måste ansöka om tillstånd från mark- och miljödomstolen:

  • för uttag av ytvatten från vattendrag om uttaget överskrider 600 kubikmeter per dygn, dock max 100 000 kubikmeter per år
  • för uttag av ytvatten från annat vattenområde om uttaget överskrider 1 000 kubikmeter per dygn, dock max 200 000 kubikmeter per år.

När du tar ut mindre mängder än vad som angetts ovan ska du göra en anmälan till länsstyrelsen, om det finns risk för skada för andra eller på miljön. Vid allmän vattenbrist och lite vatten i marker, vattendrag och sjöar är omgivningen mer känslig för förändringar. Uttag av mängder som under normala förhållanden räknas som obetydliga kan ge konsekvenser.

Källa: Jordbruksverkets webbplats

Algblomning i vattendragen

Kommunen har börjat få indikationer på att alger i vattnet vid Mälarens badplatser blommar. Blågröna alger (Cyanobacteria) och algtoxin kan finnas i våra vattendrag vissa perioder. Algerna kan bilda gifter som är skadliga för människor och djur. Det rapporteras årligen om husdjur eller sällskapsdjur som blivit sjuka eller dött av att dricka algvatten. Var därför noggrann att kontrollera om vattnet i ditt vattendrag är lämpligt att ge till dina djur. Du hittar resultaten från provtagningarna av badvattnet på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Källa: Jordbruksverkets broschyr ”Vatten till husdjur” 

Läs mer