Ovaccinerade med­arbetare placeras inte om

Publicerad

Ovaccinerade med­arbetare inom vård och omsorg placeras inte om till andra arbets­uppgifter.

– Frågan hur kommunernas vård- och omsorgs­verksamheter förhåller sig till ovaccinerade medarbetare är högaktuell. Några kommuner har tagit beslutet att omplacera dessa medarbetare till andra arbetsuppgifter, men just nu ser vi inget behov av att göra det hos oss, säger Bitte Myrsell, ordförande vård- och omsorgs­nämnden.

– Det är viktigt att lyssna in våra verksamhets­chefer. Det ställer mycket på sin spets att placera om medarbetare till andra arbetsuppgifter och ändå säker­ställa tillräcklig bemanning inom vården och omsorgen samt att det inte påverkar patientsäkerheten, säger Lotta Tronêt, förvaltnings­chef vård- och omsorgs­förvaltningen.

– Vår ställning i frågan vilar också i att vi bedömer att vaccinationstäckningen bland våra med­arbetare är hög. Vi inventerar just nu och allt pekar på att vi ligger runt 80 procent i verksamheterna. Dos 3-vaccinationerna rullar också på i bra takt. Vi blir troligen klara med kunderna på äldre­boendena den här veckan. Därefter får kunderna i hem­tjänsten, hemsjukvården och med trygghets­larm erbjudande om en tredje dos.

Fortsätter följa utvecklingen

Förvaltningen följer hur det fungerar i kommunerna som tagit beslutet att omplacera ovaccinerade medarbetare. Beroende på utvecklingen kan vård- och omsorgsnämnden och förvaltningen komma att ändra sin nuvarande ställning i frågan.

Vid frågor, kontakta:

Bitte Myrsell
Ordförande vård- och omsorgsnämnden
Telefon: 073-434 61 65
E-post: bitte.myrsell@politiker.enkoping.se

Lotta Tronêt
Förvaltningschef vård- och omsorgs­förvaltningen
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Foto av en hand i skyddshandske som fyller en spruta med coronavaccin från en ampull.