Orostelefon för radikalisering

Orostelefonen om radikalisering har avslutat sin verksamhet.

Orostelefonen var en nationell stödtelefon som drevs under 2017–2018. På Rädda Barnens webbplats kan du läsa mer om varför den har avslutats.