Nätverks­laget

När du har bekymmer kan det vara många runt dig som oroar sig för dig. Då kan det vara bra att träffas och prata. I Nätverkslaget kan vi hjälpa dig att samla de viktiga personerna i ditt liv och skapa bra samtal.

Om Nätverkslaget

Om du har bekymmer kan det vara många som oroar sig för dig. Då kan det vara bra att träffas. I Nätverkslaget hjälper vi dig att bjuda in de viktiga personerna i ditt liv till ett möte för att skapa bra samtal. Det kan vara familjen, arbetskamrater, skolkamrater, vänner, grannar, lärare och andra professionella.

Syftet kan vara att:

 • förbättra samarbetet
 • dela information, idéer och tankar
 • klargöra roller i fortsatt gemensam planering
 • öppna upp för förändring

Det kan vi hjälpa dig med

Vi kan hjälpa dig när:

 • du har bekymmer och det är många som oroar sig, bryr sig om eller har idéer om olika lösningar,
 • det finns flera synsätt på bekymret,
 • du behöver stöd att samla viktiga personer från ditt privata och/eller professionella nätverk att samtala under lugna former med samtalsledare.

Så går det till

 • När du vill ha vår hjälp börjar vi med en träff med bara dig där vi pratar om syftet med nätverksmötet och vilka du vill bjuda in.
 • Vi kallar personerna du vill bjuda in och ordnar med lokal.
 • Mötet hålls i en strukturerad form och leds av två fristående ledare från Nätverkslaget. Ledarna har utbildning och erfarenhet av att leda nätverksmöten.
 • Vid mötet finns det tid för att alla ska hinna berätta och lyssna på varandra. En fikapaus är också inplanerad.
 • Allt är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill boka en tid med oss är du välkommen att kontakta vår samordnare.

Eva Zivkovic
Telefonnummer: 0171- 62 70 23
E-post: eva.zivkovic@enkoping.se