Stöd vid missbruk

Om du eller är någon i din närhet har drog- eller alkoholproblem eller är på väg in i ett missbruk kan kommunen erbjuda stöd och behandling.

Familjens hus erbjuder rådgivande samtal och stöd till familjer, barn och ungdomar upp till 18 år.

Nyängen öppenvårdsmottagning erbjuder rådgivande samtal och stöd till dig som har fyllt 18 år.

Du kan på egen hand göra en ansökan om att få stöd och hjälp från socialtjänsten. Kontakta då någon av våra mottagningar. Det kostar ingenting och du kan alltid vara anonym.

Om du är orolig för någon i missbruk kan du göra en orosanmälan till någon av våra mottagningar.

Vanliga frågor

Hur kan jag få hjälp med mitt missbruk?

Om du är över 18 år kan du vända dig till Nyängens öppenvårdsmottagning. Om du är under 18 år kan du ta kontakt Familjens hus eller socialförvaltningens mottagning. Vi erbjuder rådgivning och olika behandlings- och stödprogram.

Kontakta Nyängens öppenvårdsmottagning

Kontakta Familjens hus

Jag är orolig för någon i missbruk – vad kan jag göra?

​Om du är orolig för någon i missbruk kan du göra en orosanmälan till någon av socialtjänstens mottagningar.

Kontakta mottagningarna

Hur kan jag som anhörig till missbrukare få stöd?

​Du kan vända dig till kommunens anhörigcentrum eller kontakta socialförvaltningens mottagning. Gäller det familjeproblem kan du vända dig till Familjerådgivningen eller Familjens hus. Du kan vara anonym.

Kontakta Anhörigcentrum

Kontakta Familjerådgivningen

Kontakta Familjens hus

Fördjupning