Boenden för dig som har en funktions­ned­sättning

I ett boende med särskild service ska du kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt.

Omvårdnad, stöd och service i boendet ska anpassas efter dina egna behov och resurser. Du kan få hjälp av till exempel personal på boendet eller av en ledsagare.

Gruppbostäder

Adresser till gruppbostäder

Golfgatan 1
745 38 Enköping
Telefon: 0171-62 66 30

Gamla vägen 19
745 71 Enköping
Telefon: 0171-44 66 00

Gånstavägen 16
749 42 Enköping
Telefon: 0171-21128 eller 070-625 90 87

Sadelmakargatan 11, våning 2
745 35 Enköping
Telefon: 070-162 56 82 eller 0171-62 74 10

Torggatan 9
745 35 Enköping
Telefon: 0171-209 09

Ekspinnargatan 12-14
749 44
Enköping
Telefon: 0171-47 70 35 eller 070-625 90 87

Vulcanusvägen 14
749 42 Enköping
Telefon: 0171-211 27 eller 070-162 68 67

Herrgården
Regementsgatan 1
749 41 Enköping
Telefon: 0171-62 64 30

Åkersbergsvägen 3G
745 60 Enköping
Telefon: 0171-62 72 74

Svinnegarnsvägen 7
745 71 Enköping
Telefon: 0171-62 64 45

Service­bostäder

Adresser till servicebostäder

Korsängsgatan 77
745 35 Enköping
Telefon: 0171-62 59 01

Sadelmakargatan 11, våning 1
745 35 Enköping
Telefon: 0171-62 80 50

Sadelmakargatan 14
745 35 Enköping
Telefon: 0171-62 62 74
Telefon: 0171-62 62 66

Torggatan 11
745 35 Enköping
Telefon: 0171-206 01
Telefon: 070-162 61 98

Eriksgatan 39
745 35 Enköping
Telefon: 0171-313 33
Telefon: 070-162 61 09

Bivråksgränd 9
745 61 Enköping
Telefon: 0171-62 72 28
Telefon: 0171-62 72 29

Parkgatan 49
749 41 Enköping
Telefon: 0171-62 59 20

Servicebostad inom LSS

För att bo i en servicebostad behöver du ett biståndsbeslut för särskilt boende. Det kan du få genom att kontakta en av kommunens LSS-handläggare.

I Enköping finns flera servicebostäder och har du fått ett biståndsbeslut blir du snart erbjuden en ledig plats.

I en servicebostad bor du i en egen lägenhet och har även tillgång till husets gemsamma utrymmen. Din lägenhet är fullt utrustad och du har ett eget hyreskontrakt. Det betyder att du själv, eventuellt med hjälp av din god man eller förvaltare, behöver ha en hemförsäkring, bredbandsabonnemang och annat som hör till en vanlig lägenhet.

I din lägenhet möblerar du med dina möbler och du har din egen nyckel.

Personal finns på plats dygnet runt, på vissa boenden är personal vaken och på andra sover de, men finns där om du behöver dem.

Du får stöd och hjälp med allt det du behöver. Personal och du gör tillsammans upp när och hur stödet ges. Det kan vara att sköta lägenheten, handla, duscha, tvätta eller vad som helst annat. Du är självklart delaktig vid allt som ska göras och gör så mycket du kan samtidigt som du får stöd av personalen.

Lägenheterna i servicebostaden ligger intill varandra med ett nära gemensamt utrymme som är öppet vissa tider. Här har du möjlighet att umgås och ta del av gemensamma aktiviteter. Det är du och dina grannar som med stöd av personal bestämmer lämpliga aktiviteter.

Värdegrunden

Det är du och dina grannars behov som styr vår verksamhet och därför finns personal på plats dygnet runt för din trygghet. Vår ambition är att ge rätt stöd till ett självständigt liv.
I samband med att du flyttar in får du en kontaktansvarig personal. Han eller hon har ett första välkomstsamtal med dig. Tillsammans utformar ni hur och när stödet ska ges. Du ska känna att du har inflytande över hur just din stödinsats utformas och genomförs. Ditt behov av stöd med omvårdnad, hygien, att klä på dig, planera inköp och laga mat ska tillgodoses, alltid med ett respektfullt bemötande. Även att hitta stöd till rutiner som gör att din vardag blir begriplig, hanterbar och meningsfull.

Rätt till ett självständigt liv

  • Kunden har ett avgörande inflytande över hur, när samt av vem hjälpen ska utföras.
  • Kunden ska uppleva trygghet i att vi utför det vi har lovat – vi håller våra överenskommelser.
  • Kunden ska alltid försäkras ett vänligt och respektfullt bemötande i livets alla situationer.
  • Vår strävan är att kunden upplever sig ha en meningsfull vardag som skapar livskvalitet och välbefinnande. Den enskildes resurser ska tillvaratas på det sätt som han eller hon önskar.

Kontakta oss

Det finns fem LSS-handläggare och du kan ringa vem av dem du vill:

Britt-Louise Laurén, resultatenhetschef

Telefon: 0171-62 59 53
E-post: britt-louise.lauren@enkoping.se

Susann Hallbeck, enhetschef

Telefon: 0171-62 59 52
E-post: susann.hallbeck@enkoping.se

May Karlsson, arbetsledare

Telefon: 0171-62 66 95
E-post: may.karlsson@enkoping.se

Boende på entreprenad

Fotbollsgatan 24-26
745 38 Enköping
Telefon: 0171-44 07 92
Drivs av InDies omsorg ab