Budget- och skuld­rådgivning

Vi erbjuder stöd och rådgivning om din ekonomi och hjälp att ansöka om skuldsanering.

Om du har problem med din ekonomi kan vi hjälpa dig. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och vi har tystnads­plikt.

Vi kan till exempel göra en plan för dina inkomster och utgifter, hjälpa dig att få kontroll över dina skulder eller hjälpa dig att räkna ut hur mycket som är rimligt för dig att betala varje månad.

Behöver du ansöka om skuldsanering, kan vi hjälpa dig med ansökan. Skuldsanering betyder att du helt eller delvis kan bli fri från att betala dina skulder.

Vanliga frågor

Vad ska jag göra om jag får en räkning som jag inte kan betala?

​Om du får en räkning som du inte kan betala ska du kontakta företaget så snart som möjligt och tala om det. Om du kommer att kunna betala fakturan inom den närmaste tiden, kan du fråga om du kan få ett så kallat anstånd och betala fakturan lite senare. Om du kan betala del av fakturan, kan du fråga om du får dela upp betalningen på flera tillfällen.

Var kan jag vända mig om jag har frågor om min ekonomi?

​Du kan kontakta vår budget- och skuldrådgivare för att få stöd och hjälp. Du hittar också information och hjälpmedel om privatekonomi på konsumentverkets webbplats hallakonsument.se. Där finns också kontaktuppgifter till alla kommuners budget- och skuldrådgivning i Sverige.

Vad händer om jag inte betalar en faktura?

​Om du inte betalar en faktura får du som regel en påminnelse från fordringsägaren, det vill säga den du är skyldig pengar. För påminnelsen debiteras en avgift. Om du inte betalar efter påminnelsen, kan ärendet gå vidare till ett inkassoföretag som tar ut ytterligare kostnader för sin hantering. Ärendet kan också skickas till kronofogden med begäran om att skulden ska fastställas. Även det innebär merkostnader för dig. Om skulden fastställs av kronofogden kan fordringsägaren eller inkassoföretaget begära hjälp av kronofogden att driva in skulden. Det kan innebära att kronofogden gör en så kallad utmätning. Utmätning betyder att kronofogden beslutar att något du äger, till exempel en bil eller del av din lön, ska användas för att betala din skuld.

Om utmätning på kronofogdens webbplats

Fördjupning