Dödsboanmälan

I vissa fall kan socialtjänsten hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsbo­anmälan.

Enligt Ärvdabalken kan du göra en dödsboanmälan om dödsboets tillgångar bara räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet samt om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

Det är socialtjänsten som gör en skriftlig dödsbo­anmälan och skickar till Skatteverket. Kontakta mottagningen för vuxen och försörjningsstöd om du vill göra en dödsboanmälan.

Vanliga frågor

Vad behöver jag tänka på inför en dödsboanmälan?

Kostar det något att göra en dödsboanmälan?

​Nej, socialtjänsten hjälper dig med dödsboanmälan utan kostnad.

Kan jag få bistånd till begravningskostnaderna?

​När dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan dödsboet ha rätt till ekonomiskt bistånd för begravning och gravsten enligt kommunens riktlinjer. Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas till betalning av begravningskostnader och gravsten. Som anhörig eller dödsbodelägare har du rätt att beställa en dyrare begravning än vad socialtjänsten godkänner, men då måste du betala mellanskillnaden på egen hand.

Fördjupning