Försäkrings­­besked

Här kan du läsa om vilka som omfattas av vår kollektiva olycksfalls­försäkring hos Protector Försäkring och när.

Hitta på sidan

Vem är försäkrad?

 

Vem?

När gäller försäk­ringen?

Elever i förskoleklass, grund- och gymnasieskolan, särskola, fristående skola och gymnasiesärskola inkl elever från och i annan kommun
Heltid
Barn i förskoleverksamhet. kommunal förskola och familjedaghem, enskilda förskolor och familjedaghem inkl barn placerade i annan kommunHeltid
LSS-boendeHeltid
Omsorgsverksamhet, Gluggen
Heltid
Omsorgsverksamhet, Asphagen
Heltid
Omsorgsverksamhet, familjehem
Heltid
Barn i familjehem-kontaktfamilj (permanent boende)Heltid
Vuxna i institutioner (Gröngarn, Skyttegatan) och träningslägenheterHeltid
Lägerskola två veckor (Skantzö)Heltid
Barn mellan 0 till 6 år i kommunal verksamhet (till exempel simskola) och som ej är inskrivna i förskoleverksamhetVerksamhetstid
Personer i kommunalt uppföljningsansvar (KAA)Verksamhetstid
Elever i KomVux (grundläggande och gymnasial) inkl elever från annan kommun och i annan kommun på distansVerksamhetstid
Elever i LärVux Verksamhetstid Elever i SFIVerksamhetstid
Elever i YrkeshögskolaVerksamhetstid
Omsorgsverksamhet, daglig verksamhetVerksamhetstid
Omsorgsverksamhet, SyssloportenVerksamhetstid
Person omhändertagen av (väntjänst) frivilligcentralen eller liknandeVerksamhetstid
Flyktingar med uppehållstillståndVerksamhetstid
Personer i arbetsträning i kommunens regiVerksamhetstid
Barn i kontaktfamilj-kontaktpersonVerksamhetstid