Försörj­nings­­stöd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd.

Försörjningsstöd är tänkt som ett stöd till dess du kan försörja dig själv. En förutsättning för att du ska få försörjningsstöd är att du inte kan klara av situationen på egen hand, trots att du har försökt. Du kan få försörjningsstöd till exempelvis läkemedel, tandvård eller glasögon.

När du ansöker om försörjnings­stöd utreder vi din ekonomiska situation, det vill säga hela hushållets inkomster och tillgångar, för att se om du är berättigad till det. Vi undersöker även din livssituation för att göra en planering för hur du kan bli självförsörjande.

För att ansöka om försörjnings­stöd behöver du boka en tid med oss på mottagning för vuxen och försörjningsstöd.

Vanliga frågor

Hur ansöker jag om försörjningsstöd?

Du måste lämna in en ansökan om försörjningsstöd varje månad till socialtjänsten. I din ansökan behöver du redovisa dina inkomster, godkända utgifter och visa att du följer din planering. Det är socialtjänsten som beslutar om du ska beviljas försörjningsstöd eller inte.

Kan jag ha sparade pengar och få försörjningsstöd?

Du kan inte ha sparade pengar eller andra tillgångar för att bli berättigad till försörjningsstöd. En bil kan till exempel vara en tillgång som du behöver sälja för att få pengar. Om du är osäker på vad som räknas som tillgångar kan du fråga socialtjänsten. Du ska också i första hand söka de allmänna förmåner och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

Kan jag få akut hjälp?

​Ja, om du riskerar att hamna i en nödsituation. Vad som är en nödsituation beror på situationen och socialtjänsten bedömer det från fall till fall.

Fördjupning