Hjälp med boende

Socialförvaltningen kan ge dig råd, stöd och vägledning om boendefrågor.

Du kan vända dig till socialförvaltningen om du har frågor om ditt boende. Vi kan även ge råd, stöd och vägledning om du håller på att förlora din bostad. Vi kan i akuta situationer hjälpa dig att hitta lösningar på ditt boendeproblem.

För att du ska få möjlighet att hyra bostad via oss måste vi först göra en utredning. Då kan vi se om du har rätt till hjälp eller inte. Om du har rätt till hjälp kallas det för att vi beviljar boende som bistånd. Bistånd till bostad godkänner vi endast i undantagsfall och vi omprövar beslutet regelbundet. Socialförvaltningen disponerar inga egna lägenheter. Om du har rätt att få hjälp med ett boende, kan du få vänta till dess det finns en ledig bostad hos en hyresvärd i Enköpings kommun.

Vanliga frågor

Vem har rätt till bostad via socialtjänsten?

​Du ska vara helt bostadslös och även ha särskilda svårigheter att på egen hand ordna bostad. Du ska även ha behov av uppföljnings- och stödinsatser av socialtjänsten. I andra fall hänvisar vi till Uppsala bostadsförmedling.

Webbplatsen Uppsala bostadsförmedling

Kan jag få ett socialt kontrakt för att det är bostadsbrist?

Nej. Brist på bostäder är inte en tillräcklig anledning för att få bostad via socialtjänsten.

Vad behöver jag göra som bostadssökande?

Även om du saknar fast inkomst eller har skulder behöver du aktivt söka och anmäla ditt intresse för att hitta en ny bostad. Det gäller alla bostäder i alla kommuner.

Fördjupning

Relaterat