Kommunal hyres­garanti

Om du har tillräckligt bra ekonomi för eget boende, men ändå har svårt att få en hyreslägenhet kan kommunen hjälpa till med en hyresgaranti för att du ska få en lägenhet.

En hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för dig om du på grund av för låg inkomst eller skulder inte kan få ett eget förstahandskontrakt på en hyres­lägenhet. Hyres­garantin gäller i tre år och för maximalt sex obetalda hyror. Om kommunen måste betala ut hyresgarantin får du en skuld till kommunen, som du måste betala tillbaka.

Även om du har hyresgaranti måste du betala hyran.

Din godkända ansökan gäller i sex månader. Om du inte fått en lägenhet inom sex månader måste du göra en ny ansökan med nya handlingar och uppgifter.

Vanliga frågor

Vad är en kommunal hyresgaranti?

En kommunal hyresgaranti betyder att kommunen går i borgen för att du ska kunna få ett eget förstahandskontrakt på en hyreslägenhet. Du är själv ansvarig för att hyran blir betald. Om kommunen måste gå in och betala hyran får du en skuld till kommunen som du måste betala tillbaka.

Vilka krav gäller för att jag ska få kommunal hyresgaranti?

Vem står för kontraktet vid en kommunal hyresgaranti?

Du står själv för kontraktet.

Fördjupning