Krav för att få hyresgaranti

Det finns flera saker du måste göra för att du ska ha rätt att få hyresgaranti av kommunen.

Kommunens krav för att få hyresgaranti

  • Du måste stå i kö för bostad hos Enköpings Hyresbostäder
  • Du ska ha varit folkbokförd i Enköpings kommun i minst sex månader
  • Du ska ha ekonomiska förutsättningar att klara av att betala hyran. Vi gör en budgetkalkyl utifrån Konsumentverkets riktlinjer för rimlig levnadsnivå.
  • Som inkomst räknas lön, a-kassa, sjukersättning, studiestöd samt inkomster från Försäkringskassan.
  • Om du har en anställning ska du ha rätt till inkomstbaserad a-kassa.
  • Du får inte ha några skulder eller betalningsanmärkningar de senaste 12 månaderna.
  • Du får inte ha skulder till Enköpings Hyresbostäder.