Ansök om verksamhetsbidrag

Frivilliga organisationer som arbetar med att motverka drogmissbruk, våld, kriminalitet och barn och ungdomar i riskzon kan ansöka om verksamhetsbidrag.

Så ansöker du

​Skicka in din ansökan tillsammans med aktuella bilagor till Socialnämnden i Enköpings kommun. I våra riktlinjer för verksamhetsbidrag står det vilka bilagor du ska skicka med.

Riktlinjer för verksamhetsbidrag

Ansök senast

Skicka din ansökan senast den 10 oktober 2019. Ansökningar för 2019 kommer att hanteras i november, men besluten fattar socialnämndens fondkommitté först i december.

Skicka ansökan till:

Enköpings kommun
Socialnämnden
745 80 Enköping