Kommunens stöd till nyanlända

Just nu är många människor på flykt i Europa och en del kommer till Sverige för att få hjälp.

Enköpings kommun får många frågor om vem som ansvarar för vad och hur du som enskild person bäst kan hjälpa till. Därför har vi här samlat information om vad som gäller i kommunen.

Vanliga frågor

Vem ansvarar för ensamkommande barn i Enköping?

Kommunens socialförvaltning har ansvar för att ta hand om ensamkommande barn i Enköping. Kommunen erbjuder boende och stöd för asylsökande barn och unga som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

Vem samordnar kommunens information till flyktingar?

Det är integrationsenheten som samordnar kommunens information till flyktingar som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet.

Hur kan jag hjälpa ensammkommande barn?

De flesta ensamkommande barn som kommer hit flyttar snabbt vidare till andra svenska kommuner, men några stannar i Enköping. Dessa barn och ungdomar behöver vuxenstöd på olika sätt. Du kan hjälpa till genom att bli god man eller språkvän. Ditt hem kan även bli familjehem.

Fördjupning