Ditt stöd till flyktingar

Så här kan du hjälpa människor på flykt som kommer till Sverige och Enköping för att få hjälp.

Hitta på sidan

God man

Barn som kommer ensamma till Sverige har rätt till en god man som kan företräda dem i ekonomiska och personliga frågor. Som god man hjälper du till med en rad olika saker för att barnet ska få en bra tillvaro.

Här kan du få mer information om hur du ansöker om att bli god man.

Familjehem

Familjehem är den vanligaste formen av vård för barn och ungdomar som inte längre kan bo kvar i sin biologiska familj av olika orsaker. Att vara familjehem är ett av vårt samhälles mest betydelsefulla förtroendeuppdrag.

Här kan du få mer information om hur du ansöker om att bli ett familjehem.